Jeg leser med stor overraskelse kommentarene i Bygdepostens kommentarfelt om saken der de skriver om søknad for å anlegge en rundkjøring ved Vikersund nord på rv 350. Noen startet med en negativ tankegang, så tok det fullstendig fyr i negativ retning. Her tror jeg dere må tenke på hva, og hvorfor, dette er viktig å gjøre noe med.

Først trafikksikkerhet: Dette får bort den håpløse armen om Hatlekrysset. En riksvei som svinger innom et boligfelt, som har busstopp for både barneskolen og ungdomsskolen langs veien. Dette er en riksvei som er hovedåren for trafikken øst og vest, nord for Oslo. En riksvei som har, først vikeplikt fra en kommunal vei, så en fylkesvei, det eneste stedet i landet som har dette. Dette vil vi rette på ved denne søknad til forbedring. Så har vi en sterk reaksjon på at det søkes om rundkjøring, det menes at det er helt feil?

Hvordan vil et planfritt kryss bli i dette flate landskapet? Riksveien vil fortsette å gå i plan, og rett frem. Da må Krøderveien enten over eller under riksveien. Hvordan vil det se ut og bli? En under eller overkjøring krever minst 4,6 meter høyde fra kjøreflata. Så kommer bæreevne på brua, over eller under, dette vil gi litt over 2m tykkelse på brua. Et planfritt kryss ville fått en bru med veibane ca. sju meter over hovedveien, eller ca sju meter under hovedveien.

Enten et stort krater, eller en høy bru. Det ville ikke bli pent i det flate området.

Og hva med avkjøring mot Krøderen med å grave ned? Det ville brukt mye drivstoff for først å stoppe ned, så få opp farten i en tung og lang, svingete oppoverbakke. Med en bru vil det først gå opp, så ned, og så naturlig opp. Det blir dårlig løsning. Rundkjøring gir den beste løsningen i dette tilfelle.

Også plassmessig tar en rundkjøring mye mindre areal enn et planfritt kryss. Så jeg mener de i Modum kommune som har vurdert dette, har kommet frem til en veldig god og fornuftig løsning, den beste som man kan få til i dette tilfelle. Dette blir en rundkjøring etter riksveistandard, en stor og god rundkjøring.

Det blir også sammenlignet med rundkjøringen i Hønefoss, med en årsdøgntrafikk på 18.000 biler, «vår» rundkjøring har 5-6000 biler i årsdøgntrafikk. Dette er mye mindre trafikk. En rundkjøring med arm ved Vikersund nord vil rydde opp, og gi en mye større trafikksikkerhet for området. Det vil være den mest fornuftige løsningen totalt sett.

Nå er søknad om rundkjøring sendt: «Meget spesielt for en nasjonal hovedvei»