Et vrient etisk dilemma

RETT ELLER GALT: I 3STB diskuterer de mange etiske spørsmål i faget religion og etikk. Vegard Øvereng Bonsaksen har i denne artikkelen tatt for seg abortspørsmålet.

RETT ELLER GALT: I 3STB diskuterer de mange etiske spørsmål i faget religion og etikk. Vegard Øvereng Bonsaksen har i denne artikkelen tatt for seg abortspørsmålet.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

I Chile frikjennes «Carla» for å ha født en dødfødt sønn. Hun ble anklaget for å ha framprovosert abort og fikk 30 år i fengsel. I religionstimene diskuterer vi abortspørsmålet.

DEL

Rosthaugspalten I Norge møtes Anna Solberg ved ultralyd med en forventning om abort siden fosteret har en alvorlig kromosomfeil. Hva er en moralsk riktig tilnærming til abortspørsmålet? Og på hvilken måte skal vi håndtere et så vanskelig etisk dilemma?

Temaet abort skaper mange følelser, og med følelser kommer det meninger. Rundt om i verden finnes det utrolig mange forskjellige meninger rundt abort. Meningene er grunnleggende forskjellige i et sekularisert Norge og et religiøst Nicaragua.

LES OGSÅ: Stor nedgang i fraværet 

Kan ikke ta abort

I Aftenpostens gullrutenominerte TV-serie «STUCK» møter vi 15 år gamle Maria. Hun er sju måneder på vei etter at hun ble voldtatt. Maria kommer fra Nicaragua, der flertallet av befolkningen er katolikker. Her risikerer man opptil 30 års fengsel for å ta abort. I tillegg til at det er ulovlig å gjennomføre en abort, så er det ikke bare det juridiske som forbyr abort. På spørsmål til Glenda, Marias mor, om hva hun ville sagt dersom Maria ønsket abort, svarer hun at det ville vært et problem. Glenda forteller videre at Herren ikke ville tillatt det fordi han er den eneste som kan gi og ta liv. Derfor kan ikke 15 år gamle Maria ta abort.

Se episoden av «STUCK» her (ekstern lenke)

LES OGSÅ: Samisk kultur i litteratur 

Ubehagelige forskjeller

Hjemme i Norge møter vi en annen virkelighet. Her har vi selvbestemt abort fram til 12. uke, og det er også mulig å søke om abort etter 12. svangerskapsuke. Vi ser ubehagelige forskjeller mellom land der religion står sterkt, og et mer sekularisert Norge. Vi vil svært ofte se at religioner har bestemte tilnærminger til etiske problemstillinger. Katolske Nicaragua har i alle fall en svært bestemt tilnærming til de etiske spørsmålene rundt abort – at det er helt uakseptabelt.

I Norge jobber vi også for at aborttallene skal gå ned, og det er Kristelig Folkeparti som tar den hardeste kampen. De mener at et liv starter ved unnfangelsen, og at alle har rett til liv. Derfor har alle rett til et liv, fra unnfangelse til død. Dette vil med andre ord si at de i utgangspunktet er negative til abort. Uten sammenligning til Nicaragua for øvrig, ser vi en kollektiv religiøs enighet om at et påbegynt liv i svangerskapet har rett til å fullbyrdes.

Forventet abort

I Fredrikstads blad skrives det om Anna Solberg som er mor til fem år gamle Ole Maximilian. Ole Maximilian har Edwards syndrom, noe som er en sjelden og alvorlig kromosomfeil. Edwards syndrom kan føre til omfattende misdannelser, veksthemming og alvorlig utviklingshemning. Det er også høy spedbarnsdødelighet. En studie fra Japan viser til cirka 25 prosent overlevelse det første leveåret.

Solberg forteller at hun i svangerskapet ble møtt med en forventning om at hun skulle ta abort grunnet fosterets genfeil. Med stadig mer teknologi som kan avdekke genfeil hos barn tidlig i svangerskapet, reiser det seg store etiske utfordringer. Er det rett å ta abort dersom man finner genfeil ved fostre? Er det etisk riktig å oppfordre til abort, eller i det hele tatt å utvikle teknologien til det punkt at vi kan designe våre egne barn? Hvor blir det i så fall av det flotte mangfoldet vi har i samfunnet? Den etiske debatten er en av de viktigste debattene i forhold til den teknologiske revolusjonen vi lever i, og vi er nødt til å finne en løsning der Anna Solbergs situasjon ikke blir standardisert når det gjelder abortspørsmålet rundt fostre med alvorlige genfeil.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken