Ung i dag - et evig jag?

Kjenner på presset: I sitt feltarbeid i sosiologi, fant Mari Katrine Vikhagen (t.h.) ved Rosthaug videregående skole ut at ungdommer, spesielt jenter, stadig kjenner på kroppspresset. Her er hun sammen med venninnene Anita Vinnord (t.v.) og Lise Klev (i midten).

Kjenner på presset: I sitt feltarbeid i sosiologi, fant Mari Katrine Vikhagen (t.h.) ved Rosthaug videregående skole ut at ungdommer, spesielt jenter, stadig kjenner på kroppspresset. Her er hun sammen med venninnene Anita Vinnord (t.v.) og Lise Klev (i midten).

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

«Det hadde vært enklere å være ungdom i dag, om sosiale medier ikke fantes», sier jente (17 år). Mari Vikhagen har i sitt feltarbeid i sosiologi intervjuet ungdommer om presset de opplever.

I løpet av kort tid har det skjedd en digital revolusjon. Ungdom i dag er den første generasjonen som vokser opp med sosiale medier, og disse spiller en sentral rolle i hverdagen både for skolearbeid og det sosiale liv.

Skrevet av Mari Katrine Vikhagen, 2STA.

Skrevet av Mari Katrine Vikhagen, 2STA.

Den nye teknologien gjør at ungdom kommer i kontakt med jevnaldrende på nye måter. De nye mediene er en sentral formidlingskanal. Det handler om alt fra å holde kontakt med venner til å arrangere bursdager og konserter. Mange lever ut mye av sin sosiale tid på Internett. De følger med på hva andre driver med og ikke minst deler mye av sitt eget liv. Men hvordan opplever ungdommene selv dette presset? For å finne svar på dette, har jeg intervjuet åtte ungdommer, fire jenter og fire gutter.

Vil være veltrente

Jeg spurte om de opplevde kroppspress på grunn av sosiale medier. Jeg fikk blant annet disse svarene:

Ja, jeg har jo selvfølgelig lyst til å se ut som de fine, tynne, veltrente kroppene med store pupper og spretten rumpe. Men jeg vet hva jeg kan oppnå og ikke.

Jente, 16 år

Rundt halvparten av informantene svarte at de hadde vært påvirket av kroppspress. Noen mente de alltid hadde vært opptatt av trening, men nå har funnet sitt ideal på sosiale medier. Mens resten hadde opplevd kroppspress, ved å sammenligne seg selv med andre via bilder på Instagram. Svarene var påvirket av kjønn. Jentene oppga at de brydde seg om bilder de så av andre jenter på sosiale medier. Så for noen, kanskje spesielt jenter kan disse perfekte og ofte redigerte bildene gi press om å oppnå den såkalte «drømmekroppen». Det har alltid eksistert skjønnhetsidealer, men i dag blir ungdom bombardert av retusjerte og uoppnåelige skjønnhetsidealer fra hele verden.

Kanskje litt, men jeg personlig har alltid vært opptatt av trening.

Gutt 17

Perfekt liv på nett

- Bloggere og andre ungdommer fremstiller sitt «perfekte liv» på nett, hva føler du om det?

Jeg blir ikke påvirket av det lenger. Men vet at andre yngre jenter kan bli negativt påvirket av det.

Jente, 18 år

To av jentene synes de opplever press om å ha det perfekte liv når de ser blogger, venner og bekjente deler fine bilder av morsomme opplevelser og ting de gjør. Resten oppga at de var klar over at bloggere og andre ungdommer som regel bare viser sitt «rosa» og vellykkede liv på sosiale medier.

Flink på flere felt

Jeg føler alle rundt meg er så flinke, og at man må ha en god utdanning for å få «status». Derfor er jeg veldig opptatt av å prestere bra på skolen. Men det er ikke bare der man må prestere i dag, man skal helst være med på minst en idrett og være god i den.

Jente, 18 år

Alle oppga at de opplever prestasjonspress i større eller mindre grad, men noen uavhengig av sosiale medier. Noen mente sosiale medier økte presset, når folk stadig legger ut bilder av gode karakterer på for eksempel Snapchat. Andre sa de følte karakterpress fra medelever, ikke sosiale medier.

Svarene jeg samlet inn i mitt feltarbeid, tyder på at ungdom i dag opplever press som et resultat av bruk av sosiale medier. Det er særlig kroppspress og fokus på utseende fra idealbilder på Instagram og blogger som nevnes. Jenter opplever mer kroppspress enn gutter i min undersøkelse, noe som også stemmer med forskning på området.

Artikkeltags