Sosiale mediers påvirkning er i dag et mer aktuelt tema enn noen gang tidligere. Måten vi kommuniserer på, og ikke minst samhandler med hverandre via de ulike digitale plattformene, har endret seg. Sosiale medier har vokst enormt det siste tiåret og er fremdeles i stadig vekst.

Spesielt ungdom er blant de hyppigste brukerne. I en forskningsrapport gjort av forskningsinstituttet NOVA fra 2017, oppgis det at så mye som én av tre ungdommer bruker mer enn fire timer foran en skjerm hver eneste dag.

I dag er de sosiale mediene svært sentrale i vår hverdag, og vi eksponeres for dem daglig. Men hvilke skyggesider finnes egentlig bak de økende medievanene våre? Hvilke negative, så vel som positive konsekvenser fører de med seg?

Les også

Lykkelig liv?

 

Påvirkning og press

Statistikk hentet fra NOVAs forskningsrapport viser at ungdom og unge voksne er de mest aktive på sosiale medier. Unge har også en tendens til å være de enkleste å påvirke og er dermed de mest utsatte, noe som kan ha en klar sammenheng.

Dagens kropps- og prestasjonspress har aldri vært høyere, og mange tror bruken av sosiale medier har sentral skyld i dette. Vi blir daglig eksponert for en digital virkelighet. En urealistisk virkelighet hvor alle spiser sunt, har mange venner og er konstant hypersosiale.

Det er ikke rart at ideal som disse blir dannet, når det er nettopp disse vi til enhver tid eksponeres for digitalt. Vi sammenligner oss ikke lenger bare med de i vårt eget nærområdet, men med hele verden.

Unge streber i dag mer enn noen gang etter det å bli såkalt vellykkede

Nina Aamotsbakken, 2STA

 

Generasjon prestasjon

Dagens unge blir ofte omtalt som generasjon prestasjon. Det handler ikke lenger kun om å komme seg igjennom skolen og finne et arbeid en trives med, for å kunne se på seg selv som vellykket. Alt annet må også være på stell, før mange våger å tenke på å ha det bra med seg selv.

Unge streber i dag mer enn noen gang etter det å bli såkalt vellykkede.

Ved hjelp av sosiale medier og Internett, blir vi eksponert for alt det vi ikke har, alt det alle andre tilsynelatende har. Noe som har vist seg å ha svært negative bivirkninger.

Kommunikasjons-ressurs?

En upåklagelig sannhet er at vi lever i et digitalisert univers. I dag foregår det meste på sosiale medier, og en kan risikere å bli utenfor bare ved ikke å ha en Facebook-profil. Klasseavslutninger, bursdagsfeiringer og håndballkamper er kun få eksempler på vanlige arrangementer som ofte blir planlagt via sosiale medier.

Les også

Stolt sigdøling

 

Tiden da en gikk på besøk for å sjekke om en venn var hjemme, er over, og de sosiale mediene er tydelig kommet for å bli. Flere unge sliter med følelsen av ikke å strekke til, og ungdom beveger generelt mindre på seg enn tidligere. Det har vært en tydelig økning i antall som er plaget av psykiske lidelser, og digital mobbing har fått alvorlige konsekvenser for enkelte.

På den andre siden kommuniserer vi mer med hverandre enn noen gang tidligere, og de sosiale mediene har hvisket ut landegrensene. Vi er ikke lenger begrenset av språk eller kulturbarrierer. Sosiale medier har gitt oss muligheten til å knytte bånd med mennesker på tvers av landegrenser. De gir oss muligheten til å uttrykke oss og beriker oss med nye perspektiv og nye tankesett. Dessuten har de sosiale mediene ført til en mye større åpenhet på verdensbasis. De gjør brukerne mer belyste og reflekterte, ettersom vi gjennom digital deling tilegner oss mer kunnskap.

Meningene om sosiale medier er like forskjellige, som vi alle er individuelle. Allikevel mener jeg at de sosiale mediene bringer mer positivt enn negativt. Sosiale medier er en ressurs som tar kommunikasjon til et helt nytt nivå.

Det har vi allerede sett, og det vil vi se mer til i framtiden.

LES FLERE ROSTHAUG-SPALTER PÅ DENNE SIDEN