Samisk kultur i litteratur

Røtter: I Manndalen i Troms har Agnes Irene Longfjeld sine samiske røtter. Hun har i sin fordypningsoppgave i norsk studert hvordan samiske diktere har vært med på å framheve den samiske kulturen i dagens Norge.

Røtter: I Manndalen i Troms har Agnes Irene Longfjeld sine samiske røtter. Hun har i sin fordypningsoppgave i norsk studert hvordan samiske diktere har vært med på å framheve den samiske kulturen i dagens Norge.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Agnes Irene er interessert i sine samiske røtter. I sin fordypningsoppgave i norsk studerte hun hvordan samiske diktere har framhevet samisk kultur i dagens Norge.

DEL

ROSTHAUGSPALTEN Norges, Sveriges, Russlands og Finlands urfolk; samene. Med sin egen kultur, eget språk og egne tradisjoner. Resten av befolkningen blir kjent med folkeslaget gjennom litteratur, masse- og sosiale medier, kunst og så videre. Blant disse finner en dikterne. I fordypningsoppgava mi på vg3 på Rosthaug videregående skole har jeg undersøkt hvordan samiske diktere har vært med på å framheve den samiske kulturen i dagens Norge.

Urfolks rettigheter og posisjon i samfunnet har vært en viktig kamp gjennom hele Norges historie. Med samiske gener i blodet ser jeg viktigheten av et bedre samfunn for alle, også for urfolk. Derfor ville jeg ta opp denne problematikken i oppgaven min. Uten denne diktningen ville kanskje ikke jeg, med mine samiske røtter, hatt muligheten til å lære meg språket, eller i det hele tatt kunne bringe de samiske tradisjonene og den samiske kulturen videre til framtidige generasjoner?

«Så det fremmede blir ikke mer fremmed» Kan vi ikke joike gamle joiker slik at vi husker våre forfedre og selv gi nye joiker så vi en dag kan bli de forfedrene så våre etterkommere husker at også de er født som solsønnens barn

Niillas Holmeberg

Må jobbe med å bevare

Hva som er viktig for å framheve den samiske kulturen i dagens Norge, er mest sannsynlig ganske ulikt hva som var viktig tidligere. Samfunnet sto over samene på en annen måte. At samfunnet har tatt et steg i riktig retning, og at den samiske kulturen har fått en annen posisjon i dag, er klart. Samme retning må litteraturen ta. Den må på lik linje med resten av samfunnet, utvikle seg.

Selv om den samiske kulturen får mulighet til å skinne i dag, jobbes det fortsatt med å framheve det samiske. Det viser blant annet litteraturen til Niillas Holmberg. Landet vårt har også et sameting som jobber for samers rettigheter, og har en plass i Stortinget. Blant annet jobber de med saker som gjør at samer sørpå også har mulighet for å lære seg språket, i likhet med elever bosatt i samiske kommuner. Her kommer dagens problemer med tanke på den samiske kulturen fram. Mens en før brukte alle kanaler på å likestille samene med andre nordmenn, og å gi lov til å uttrykke kultur og identitet, må en i dag jobbe med det å bevare. Generasjoner bringer ikke den samiske kulturen og det samiske språket videre lenger. I dag har vi et fåtall unge som lærer samisk.

Oppfordring til samer

Denne problematikken kommer fram gjennom litteraturen i dag, som vi blant annet kan se i Niillas Holmberg sitt dikt, som jeg har analysert. Det er joik og generasjoner som tas opp. Diktet kan tolkes som en oppfordring til alle samer om å bringe det samiske videre. Dette står til og med ordrett: «og selv gi nye joiker». Joiken kan altså være en metafor på samisk språk og kultur. De eldre diktene jeg har analysert, tar derimot begge to opp mer grunnleggende rettigheter som i dag er på plass i samfunnet. På den måten ser en hvordan litteraturen har forandret seg gjennom tidene, i takt med samfunnet.

Samenes posisjon

Andre eksempler er artister som Mari Boine, Adjágas, Slincraze eller tv-serien Ante som også har vært med på å framheve den samiske kulturen i Norge. Eksempler som folk flest kanskje er godt kjent med. Oppgaven min dreide seg om dikterne spesielt. De som normalt ikke har fått skinne like mye som andre samiske stjerner. Litteraturen har også vært viktig for samenes posisjon i samfunnet. Takk for at dikterne har skrevet om sin kjærlighet til egen samisk kultur. Det har styrket den samiske kulturen i dagens Norge. En kultur som skaper en bredde i landet vårt.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken