Vidt forskjellige verdener

RINGERIKE 20010705: Ringerike fengsel.
Foto: Bjørn Sigurdsøn / SCANPIX

RINGERIKE 20010705: Ringerike fengsel. Foto: Bjørn Sigurdsøn / SCANPIX Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Hva gjør Ringerike fengsel og Dikemark sykehus for å hjelpe folk? Feltarbeidet i sosialkunnskap ble en spennende reise bak murer og gjerder.

DEL

RosthaugspaltenVi har vært på besøk bak murene i Ringerike fengsel og på Dikemark sykehus. Dette er to institusjoner som daglig sørger for å holde samfunnet trygt og som hjelper mennesker som har kommet skeivt ut i livet.

Vi lærer teorier og leser oss opp på fakta, men ingenting er bedre enn observasjoner og intervjuer vi selv gjør. I sosialkunnskapen har vi hatt om kriminalitet og psykiske kriser, og i en større feltoppgave, var vi så heldige å få intervjue ansatte på Ringerike fengsel og Dikemark sykehus.

Frihetsberøvelsen

På Ringerike fengsel, som er et høysikkerhetsfengsel, fikk vi først et intervju og deretter omvisning i fengslet. Dette gjorde inntrykk på oss som aldri har vært i fengsler før.

Ofte hører vi at innsatte har det altfor bra i norske fengsler, og denne hypotesen testet vi. Vi kom fram til flere ulike synspunkter; på den ene siden har man det bra i norske fengsler sammenliknet med mange utenlandske, og livet der kan være bedre enn et liv på gata. Dersom vi ser på velferdssamfunnet i Norge, hvor lykkelige og frie mennesker ute i samfunnet er, vil et liv bak murene isolert fra samfunnet være deprimerende.

Ofte kommer påstander om at innsatte har det bedre i fengsler enn eldre på sykehjem. Noe av grunnen til at boforhold og fysiske fasiliteter kan variere, er at fengsler og sykehjem blir bygd etter dagens standard, og Ringerike fengsel er et av de nyeste fengslene i Norge. Frihetsberøvelsen er straffen, og ikke den fysiske utformingen og standarden inni fengslet. Mennesker er sosiale vesener, og vi har behov for sosial omgang med andre. Det å bli fratatt dette behovet, er en hard straff.

Feltarbeid: Maren Kolsrud og Pawel Janusz Morcinek besøkte Ringerike fengsel og Dikemark sykehus, og gjennom intervjuer med ansatte fikk vite hva institusjonene gjør for å hjelpe innsatte og pasienter til et liv ute i samfunnet.

Feltarbeid: Maren Kolsrud og Pawel Janusz Morcinek besøkte Ringerike fengsel og Dikemark sykehus, og gjennom intervjuer med ansatte fikk vite hva institusjonene gjør for å hjelpe innsatte og pasienter til et liv ute i samfunnet.

Individuell behandling

På Dikemark sykehus er det blant annet personer som er dømt til tvungen psykisk helsevern. For pasientene her er saken annerledes. I et fengsel soner man en straff, mens på Dikemark er man fordi man er dømt til behandling, som ikke blir sett på som en straff, men hjelp.

Får man psykose eller har andre psykiske vanskeligheter, trenger man hjelp før det er for sent, og før man har gjort andre eller seg selv vondt. Behandlingen her er individuell, og det er ingen fasit på hvor lenge man er i behandling. Blir man erklært frisk, kommer man ut i samfunnet med mange hjelpetiltak rundt seg.

Livet utenfor er best

Det vi så med en gang, var hvordan teorien vi hadde lært i timene, hang sammen med det vi fikk vite. Intervjuobjektenes uttalelser samsvarte med læreboka. Inntrykkene ble forsterket, og det er stor forskjell på et bilde av et bygg og det å være i bygget. Etter besøkene fikk vi forståelse av livet bak murene. Vi konkluderte med at livet bak murene er veldig tøft, og vi er veldig sikre på at livet utenfor murene utvilsomt er det vi skal holde oss til.

Artikkeltags