Dømt og frikjent

På tilhørerbenken: Her er noen av elevene i rettslæreklassen ved Rosthaug videregående skole på plass i rettssalen i Eiker, Modum og Sigdal tingrett. De er spente på hva dagen vil bringe.

På tilhørerbenken: Her er noen av elevene i rettslæreklassen ved Rosthaug videregående skole på plass i rettssalen i Eiker, Modum og Sigdal tingrett. De er spente på hva dagen vil bringe.

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Han var tiltalt for promillekjøring og trussel mot en bankansatt.

Det var noe av det vi visste da rettslæreklassen fra Rosthaug videregående skole dro til tingretten.

Vi fikk tilgang til tiltalen før rettssaken slik at vi skulle være forberedt.

Vi hadde på forhånd diskusjoner om hva straffen kunne bli, så vi var spente på utfallet da vi reiste til Eiker, Modum og Sigdal tingrett i mars.

Det som kanskje var litt spesielt, var at tiltalte satt sammen med oss der vi ventet på å få komme inn i rettssalen – som om han var en av oss.

Han sjekket mobilen og ventet på advokaten sin.

Da advokaten kom, ble klassen sendt inn i rettssalen.

Vi skulle møte dommeren, og han skulle fortelle litt om hvordan dagen skulle bli.

Skyldspørsmålet

Personen var tiltalt for to poster.

Den første tiltalen gjaldt promillekjøring. Her erkjente han straffskyld.

Han sa at han husket veldig godt hva som hadde skjedd før og etter kjøreturen, men ikke selve turen. Han husket ikke at det var han som kjørte, men erkjente allikevel straffskyld.

På tiltale to om trusler mot en bankansatt, erkjente han ikke straffskyld. Han hadde ikke kjennskap til saken og nektet for truslene.

To vitner forklarte seg.

Det var interessant å få høre flere sider av historien.

Først hørtes tiltaltes forklaring, veldig troverdig ut, men etter at vitnene hadde forklart sin side av saken, var det ikke lenger så fornuftig.

Straffeutmålingen

Det var gøy å få komme ut av klasserommet og oppleve en rettssak.

Vi fikk en større forståelse for hva faget går ut på og også et bilde av hvordan det er å jobbe som advokat eller dommer.

Det er flere i klassen som har vurdert å studere juss, og som advokaten sa, er det noe helt annet å kunne juss enn faktisk å arbeide med det.

Dette fikk vi oppleve denne dagen.

Alle skjønte at tiltalte måtte straffes for det han hadde gjort, spørsmålet var bare hva straffen skulle bli.

Advokatens jobb var å få straffen minst mulig.

Aktor sitt forslag til straff var 19 000 kroner i bot, tap av førerkortet i 22 måneder fra hendelsen skjedde og betinget fengsel i 30 dager.

Vi dro hjem da rettssaken var over.

Dommerne skulle diskuterte hva straffens utfall skulle bli, og den tiltalte skulle komme tilbake til tingretten dagen etter for å få dommen.

Meddommernes makt

En måned etterpå fikk vi domsslutningen av retten.

Tiltalte ble dømt til 30 dagers betinget fengsel, tap av førerkortet i 22 måneder fra hendelsen og 10 000 kroner i bot.

Han ble frikjent fra tiltale to.

Dette opprører oss, for vi føler vi har fått bekreftet at han ikke snakket sant under rettssaken.

Meddommerne hadde tvil om skyldspørsmålet, og derfor ble tiltalte frikjent fra denne tiltalen.

Dette viser hvor mye meddommere kan ha å si.

Artikkeltags