Når Rolighetsmoen nå blir oppgradert, er det en framtidsrettet investering. Et lokalt anlegg blir modernisert for å gi et enda bedre tilbud til flere. Alternativet, et sentralanlegg på Skredsvikmoen og nedbygging av Rolighetsmoen, ville være sløsing med ressurser. Det gjelder å utvikle det en har, ikke vrake det en har.

Kunstgress har betydd enormt for å gi et bedre tilbud til bredden og barn og ungdom. Den gode, gamle gressbanen er et krevende og kostbart tilbud for eliten. De påståtte miljøutfordringene for kunstgressbaner er historie. Nye produkter og driftsmetoder er utviklet.

Les også

Rolighetsmoen er lite framtidsrettet

Trafikk til og fra Rolighetsmoen problematiseres. Den er tidsbegrenset til noen ettermiddager i vår og høsthalvåret. Langt fra all trafikk skjer med bil. Når en etablerer seg ved et idrettsanlegg, bør en regne med at idrettsungdom benytter anlegget og glede seg over det. Det var helårs biltrafikk da barnehagen var i drift.

Når noen minner om fotballhistorien på Rolighetsmoen, beskriver noen det som utdatert nostalgi. Å ta vare på og utvikle historiske arenaer og opplevelser og formidle dette, er moderne kulturforvaltning. Se hva Blaafarveværket har fått til. Det å rive ned kulturminner og erstatte dem med noe nytt, er ideer som er gått ut på dato.

Rolighetsmoen, en framtidsrettet investering.

Les også

Vi tror på en stor fotballframtid i Geithus