Risikerer tvangsmulkt på 150.000 kroner og dagbøter på 2.000 kroner

Branntilsyn ved Buskerud skole og Frydenberg rehabiliteringssenter har avdekket mangler i brannsikkerheten. Nå risikerer Modum kommune saftige bøter hvis de ikke får orden i sine hus.