Saxe Frøshaug, til daglig ordfører i Indre Østfold kommune, er også leder for Ring 4-samarbeidet, der 16 kommuner langs den 310 km lange strekningen er medlemmer – blant disse Modum.

Denne riksveitraseen skal avlaste en stadig økende trafikk gjennom Oslo, og styrke et område rundt Oslo i jevn vekst både i antall innbyggere og antall arbeidsplasser.

Oslofjordtunnelen

Statens vegvesen la denne uken fram sitt forslag til prioriteringer i kommende seks årsperiode.

I denne ligger E134 Oslofjordtunnelen (Frogn og Asker kommuner) på topp (investeringsramme 5,83 milliarder kroner). Innenfor de 20 nevnte prosjekter er også disse tre andre delstrekningene i riksveikonseptet Ring 4:

E18 Retvedt – Vinterbro (Nordre Follo og Ås kommuner, kostnadsoverslag 8,39 mrd.), E134 Dagslett – kryss E18 (Asker og Lier kommuner, kostnadsoverslag 4,16 mrd.) og Rv22 Glommakrysningen ved Fetsund (Lillestrøm kommune, kostnadsoverslag kr 3,22 mrd.).

– Dette viser at Statens vegvesen ser behov for et sterkt og bærekraftig veinett rundt hovedstaden, sier Saxe Frøshaug.

Hønefoss

Men samtidig legger han til at det spesielt er ett prosjektet langs Ring 4 som ikke ligger inne på prioriteringslista – og som vi fortsatt kommer til å kjempe for framover: den 4 km lange E16-strekningen fra Eggemoen til Nymoen/Hensmoen nord for Hønefoss.

– I dag må trafikken nedenom Hønefoss by, hvilket ofte fører til propp i trafikken og lange køer. Veien her har vært under NTP-planlegging i snart 10 år, og vi har forventninger til at også denne strekningen kommer på plass snart. Med flere av de andre veiprosjektene på Ring-4 løst, bør det bli lettere å argumentere for denne strekningen framover, mener Frøshaug.