Retter opp avvik i Modumhallen

Modum brann- og feiervesen har hatt tilsyn i Modumhallen. Et av avvikene er at branndører ikke fungerer og har skader, utettheter og funksjonsfeil.