Hovedutvalget for undervisning i Modum ønsker å styrke budsjettet med to millioner kroner med umiddelbar virkning. Problemene tårner seg opp. Det er mange som har ropt et varsku om dette en stund. I et leserinnlegg skriver leder Terje Ingvoldstad (SP) blant annet dette: noen eksempler er barnas språkbruk, utagering, mangel på respekt, manglende sosiale ferdigheter, vansker med å tilpasse seg fellesskapet...

Hvor ble det av respekten for læreren? Trolig ble den sist sett på vei ned i en «fløyelsespose» av misforstått demokrati som ble til et anarki? Hvorfor er det stadig flere elever som blir sendt av gårde til skolen, uten at de har fått god veiledning fra sine foreldre/foresatte om hva som er akseptabel oppførsel? Flat ledelsesstruktur og for stor påvirkningskraft er ikke gode virkemidler i en skoleklasse. Barn og ungdom trenger ledere og i klassen skal læreren ha den rolle. I alle organisasjoner må noen bestemme. Når noen som er barn eller ungdom overtar den rollen blir det anarki og disse anarkistene skal en gang ut i arbeidslivet. Det kan åpenbart bli en veldig stor overgang.

Å være forelder handler om å vise kjærlighet ved å stå i mange kamper. Det er kamper foreldrene helst bør vinne. Det handler om å ha noen helt klare kjøreregler for hva som er lov og akseptabelt og det som ikke er det. Det handler om å bli lært opp til å respektere at noen må bestemme, selv om du isolert sett ikke liker det. Det handler om å forstå og akseptere at mye i livet slett ikke er moro eller spennende, men du må likevel gjøre det. Vår påstand er at mange av utfordringene i skolen kommer av foreldre som ikke gjør den jobben sin. Har man valgt å få barn, har man også påtatt seg en sabla stor jobb som du et plent nødt til å stå i. Harde ord? Ja. Harde ord, men la oss slutte å snakke dette bort. Det er foreldrene som har hovedansvaret. Skolen er et instrument for lærdom. De skal ikke drive med basisopplæring i alminnelig folkeskikk. Oppdragelsen bør i all hovedsak skje hjemme.

Å framsnakke skole. Vise interesse for barnas skoledag.Hva har du lært i dag? Skal vi se på leksene? Utdanning er superviktig! Du får ikke spille før du har gjort leksene. I dag skal vi lese en bok på papir! Vet du hva det engelske ordet for ... Sånne ting og mer til bør være en del av hverdagen som forelder. Streaming av serier og endeløs sveiping på tiktok og Instagram kan foreldrene gjøre når jobben er gjort.