Kommunedirektør Stig Rune Krokens innlegg «Fakta, fargelegging og formidling i Bygdeposten - refleksjon fra en kommunedirektør» vedrørende vår artikkel om de ulike rollene til rektor Lars Erik Raaen bør besvares.

Det virker som Kroken helt ser bort i fra noen helt grunnleggende trekk ved mennesket. Han ser åpenbart bort fra at roller og hvordan de påvirker en sak kan skape mye splid, selv om det isolert sett ikke er noen grunn til det. Når Krødsherad-skolen skal samles til ett rike, hadde det vært lurt om den som skal lede den jobben hadde forholdt seg mest nøytral under hele prosessen, og det har ikke Raaen gjort. Det er derfor ikke unaturlig at denne saken fortsatt skaper mye splid, for dette handler om store følelser for sin egen skole.

LES OGSÅ: – Rektor burde holdt seg nøytral i skolesaken. Rolleblandinger skaper unødvendig støy

Som tidligere skolemann regner jeg med at Kroken kjenner sangen «Min hatt den har tre kanter». Rektorens hatt har tre kanter. På den den ene kanten henger merkelappen «lokalpolitiker». Det er man uansett om man er erklært inhabil i en sak. Er du med i et politisk miljø har du uansett muligheter til å påvirke – direkte eller indirekte. Når skolesaken spisset seg til hadde det vært lurt av Raaen å trekke seg fra alle politiske verv for å unngå at det ble sådd tvil om hans ståsted i denne saken.

Den andre kanten på hatten er en Facebook-side han tok initiativ til i 2018 der formålet var å jobbe for skole på Noresund. Det var etter min mening uklokt fordi Raaen burde skjønt hvilken sprengkraft en skoledebatt har.

Den tredje kanten på hatten heter Noresund Velforening. Der er Raaen riktig nok på papiret kun et styremedlem, men foreningen har hans hjemmeadresse som «forretningsadresse». Denne foreningen tilbyr seg å bygge en idrettshall på dugnad på Noresund. Årsaken er åpenbar: ved å trekke hallen ut av skoleprosjektet kan prisen på skolen bli mer spiselig.

Hvis Stig Rune Kroken ikke ser at disse rollene gjør at de som er sterke motstandere av skole på Noresund får en dårlig smak i munnen, grenser det inn mot en naivitet som ikke er en kommunedirektør verdig. Gjennom sitt innlegget har Kroken helt enda mer bensin på bålet. Som kommunedirektør burde han gjort det motsatte. I innlegget etterlyser han journalistikk som tetter gapene. Da er det ikke journalistikk han etterlyser. Da etterlyser han at lokalavisa skal være kommunens informasjonsavdeling. Det har vi ikke til hensikt å bli. Bygdeposten vet at veldig mange kryllinger mener Raaens mange hatter gjør det vanskelig å forene miljøer på to skoler til ett. Jeg forventer at kommunedirektøren ser at det er lokalavisas jobb å stille de spørsmålene på vegne av leseren.

Trolig vil tallene på den nye skolen vise at rammen for skoleprosjektet sprekker som en wienerpølse i kokende vann. Trolig har det gått så mye prestisje i saken at Krødsherad kommer til å bygge en skole de ikke har råd til.

Som redaktør ser jeg at det å kun ha skjulte kilder i en sak er krevende. I saken om rektorens mange roller har vi kun det. Årsaken er at det å ytre seg i skolesaken har blitt en enorm belastning. Det som er påfallende i denne saken er at kommunedirektøren her har svart på noen spørsmål som ikke ble stilt til han, men til Raaen selv. Han er en offentlig person i kraft av å være rektor, kommunepolitiker og styremedlem i en forening som på eget initiativ har gjort seg til en part i skolesaken. Likevel er det altså Kroken som svarer. Hvordan kommunedirektøren kan vite hva rektoren tenker og føler omkring sine roller vet ikke jeg, men det hadde nok vært lurt om Raaen svarte selv.

Stig Rune Kroken; jeg trodde faktisk at arbeidet med en felles skole var stor nok uten at lederen for denne skolen blir et stridstema på grunn av sine hatter? Det overrasker meg at kommunedirektøren ikke ser den siden av saken. Endringer i skolestruktur er en av de tyngste sakene en kommune er i befatning med. Da er første bud at de som skal lede dette arbeidet blir oppfattet å være 100 prosent på nøytral grunn. De som vil ha skole på Krøderen har nok ikke gitt opp håpet, men at politikerne i Krødsherad har fattet vedtak om Noresund er ikke kommunedirektørens ansvar.