Rekordår for HTS på Krøderen: Økte omsetningen med 140 millioner kroner

– Til tross for koronapandemien klarte vi i fjor å sette ny omsetningsrekord, sier Kristian Torgersen, daglig leder ved HTS.