Foreslår landskapshotell i Gruveåsen

INNSPILL: Det er Øystein Skjelbred ved Statskog i Kongsberg som har presentert innspillet til kommuneplanen. Skissene er utarbeidet av Friis Arkitekter.

INNSPILL: Det er Øystein Skjelbred ved Statskog i Kongsberg som har presentert innspillet til kommuneplanen. Skissene er utarbeidet av Friis Arkitekter. Foto:

Statskog kommer med sprekt innspill for å skape liv i verneområdet omkring gruveminnene. Nå lanserer de idé om hotell i en hjulstue fra sølvverkstiden.

DEL

(Laagendalsposten) Kongsberg kommune er i innspurten med arealplanleggingen. Momenter i planen er turisme og reiseliv.

Statskog sitter i dag som eier av et omfattende fredet skogsområde i Gruveåsen og ikke minst alle kulturminnene som følger med. De har levert et innspill til arealplanen.

Se idéutkastet her.

– Ideen er at ny- og annen bruk av kulturminner kan bidra til å ta vare på dem, sier Øystein Skjelbred, regionansvarlig for eiendom og utvikling ved Statskog.

– Skal vi være realistiske, er det vanskelig å se at alle kulturminnene i Gruveåsen kan holdes hundre prosent i stand til enhver tid. Vern gjennom bruk vil kunne bidra positivt, sier han.

IDÉSKISSER: Statskog presiserer at det dreier seg om ideer om vern gjennom bruk, og at tegningene ikke er låst til noe bestemt prosjekt. Tegningen har tatt utgangspunkt i hjulstueruinen ved Mildigkeit.

IDÉSKISSER: Statskog presiserer at det dreier seg om ideer om vern gjennom bruk, og at tegningene ikke er låst til noe bestemt prosjekt. Tegningen har tatt utgangspunkt i hjulstueruinen ved Mildigkeit. Foto:

Har vært utfordrende

Vern av kulturminner har vist seg utfordrende, ettersom Staten har vernet området uten at det har fulgt med bevilgninger til vedlikehold.

Resultatet er forfall, noe ingen ønsker.

Les også: – Forfallet i Gruveåsen er en skam

Samtidig med arealplanleggingen, jobber kommunen med tilrettelegging for turisme. Og turisme i Kongsberg, handler mye om historie. Det er et potensial for å utvikle Kongsberg som destinasjon utover gruvetog og skisenter.

KULTURMINNE:Øystein Skjelbred i Statskog, mener at hjulstua ved Mildigkeit kan få nytt liv og bevares mye bedre dersom den brukes til noe.

KULTURMINNE:Øystein Skjelbred i Statskog, mener at hjulstua ved Mildigkeit kan få nytt liv og bevares mye bedre dersom den brukes til noe. Foto:

Unikt konsept

– Vi har spunnet videre på en del ideer fra andre steder og endt opp med noe som er ganske så unikt, sier Skjelbred.

– Er ideen å tjene penger på et fremtidig prosjekt som dette?

– Ja. Det må være et mål, for dem som eventuelt realiserer det. Men det handler i denne omgang om å se på muligheter. Dette er et idéinnspill og det er ikke laget noen forretningsplan ennå, sier han.

Tegningene som er vedlagt, viser hvordan de gamle hjulstueruinene kan konverteres til noe som fungerer og som har i seg kulturarven på samme tid.

– Tegningene som er lansert, har tatt utgangspunkt i en konkret hjulstue – ved Mildigkeit. Men prosjektet er ikke låst til denne. Norsk Bergverksmuseum ved Bjørn Ivar Berg har bistått arbeidet med foto og skisser samt konkrete data om eksisterende hjulstuemurer.

– Dette idéinnspillet må ses på som en modell for hvordan man kan bruke det som står igjen av et slikt industriminne, sier han.

VANNRENNE: Her er vannrenne-elementet tenkt brukt som ei bru.

VANNRENNE: Her er vannrenne-elementet tenkt brukt som ei bru.

Flere planer i området

Nylig gikk skisenteret i Funkelia og utvikleren av hytter og fritidsboliger ut med overlappende planer om å utvide skisenteret og bygge nye fritidsboliger i området mellom Funkelia og Svartås. Statskog er grunneier her.

Er dette planer som ses på i sammenheng med det som er lagt fram i Funkelia?

– Innspillet kan ses i sammenheng, men i Funkelia jobber de med sine egne ideer så langt. Vårt idéinnspill er mer vektet på hensynet til kulturminnene, sier Skjelbred.

Grunnen til at dette forslaget fremmes nå, er at kommuneplanens arealdels skal vedtas og er ment å gjelde fram til 2030. Området det er snakk om er i dag avsatt til LNF (landbruk, natur, friluftsliv).

Skal det etableres en virksomhet som retter seg mot turisme, må en omregulering til, og dette må i så fall tas med i planarbeidet som nå pågår.

– Dersom Kongsberg-samfunnet ønsker å åpne for ny og annen bruk bør det speiles i den kommende kommuneplanen, mener Skjelbred.

BRUK: Skissene antyder at stedet kan nyttes til hotell eller selskapslokaler. Tanken er å skape noe unikt som kan benyttes av publikum.

BRUK: Skissene antyder at stedet kan nyttes til hotell eller selskapslokaler. Tanken er å skape noe unikt som kan benyttes av publikum. Foto:

Historisk

Gruveåsen er full av kulturminner. De sinnrike damanleggene som preger hele området er koblet sammen med vannveier i et avansert rennesystem. Vannet drev hjulene i hjulstuene, som var datidens kraftverk.

Vannkraften ble brukt til pumping av vann, sagverk, knuseverk og andre mekaniske innretninger, i en tid før elektrisk strøm var oppfunnet.

Området har historisk interesse og har vært fredet siden 1991, da gjennom et midlertidig vern. Kongsberg Sølvverk fredet som kulturmiljø ved kongelig resolusjon av 15. mai, 2003.

Fra ruin til hotell

  • Skissene viser en rekonstruert bygningskonstruksjon ved til hjulstua nær Mildigkeit gottes gruve. Den er utarbeidet av Friis arkitekter.
  • Hjulstua ligger ved Knuteveien vest for Granatdammen.
  • På basis av eldre tegninger er det foretatt en rekonstruksjon av hvordan en slik hjulstue kan ha sett ut.
  • Størrelse, i form av grunnflate og høyder er fullt ut realistiske. En slik rekonstruksjon vil samtidig fungere som vernebygg for ruinen.
  • Ideprosjektet går på å introdusere løsninger på hvordan en slik konstruksjon kan benyttes og hva en slik hjulstue kan benyttes til.
  • Ideen er bygget andre konsepter slik som «tretopphytter» og «landskapshotell», som er oppført andre steder.
  • Det kan også nyttes til andre funksjoner til glede for innbyggere og tilreisende. Det være seg som selskapslokale eller utkikkstårn.
  • Se hele idéskissen her.
SKISSE: Her har Friis Arkitekter illustrert en løsning for bygget.

SKISSE: Her har Friis Arkitekter illustrert en løsning for bygget.

Les også: Bevaringsplan for Kongsberg snart klar

Se også kommunens kart over tiltak som er foreslått i kommuneplanens arealdel.

GRUVEMINNER: Åsen er full av kulturminner etter gruveæraen. Her er inngangen til Mildigkeit gottes gruve ved Knuteveien.

GRUVEMINNER: Åsen er full av kulturminner etter gruveæraen. Her er inngangen til Mildigkeit gottes gruve ved Knuteveien. Foto:

Artikkeltags