ASVO fredet til 15. juni

Intet er bestemt: - Inntil rådmannens sparetiltak er behandlet av kommunestyret, fortsetter avtalen med ASVO som før, sier ordfører Terje Bråthen.

Intet er bestemt: - Inntil rådmannens sparetiltak er behandlet av kommunestyret, fortsetter avtalen med ASVO som før, sier ordfører Terje Bråthen. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Rådmannens forslag til sparetiltak skal først da behandles av kommunestyret.

DEL

Rådmannen i Modum kommune har varslet at det må kuttes 15 millioner kroner i budsjettet for 2015.

Bygdeposten kunne fredag melde at kommunen, i forbindelse med spareprosessen, 11. mai sa opp avtalen de hadde med Modum ASVO.

LES OGSÅ: For dyre i drift

Den tilrettelagte bedriften Modum ASVO, som er eid av Modum kommunen, har i over ti år vasket tøy for beboere på bo- og dagsentrene i Vikersund og Geithus.

Sterke reaksjoner

Oppsigelsen av avtalen har vakt sterke reaksjoner i bygda. 

LES OGSÅ: – Tragisk, skam dere, hjerteskjærende og skivebom!

Formannskapet i Modum skulle mandag kveld behandle 53 mulige sparetiltak rådmannen hadde lagt fram, deriblant ASVO-avtalen.

Sendt videre

Etter forslag fra ordfører Terje Bråthen ble forslagene til innsparinger kun tatt til orientering i møtet, og spareforslaget ble sendt videre til endelig behandling i kommunestyret.

- Det betyr at det ikke er tatt noen beslutning om samarbeidet med Modum ASVO, og avtalen vi har med dem fortsetter som før fram til sparetiltakene er blitt behandlet i kommunestyret, sier Bråthen.

Formannskapet mente som ordføreren at det er viktig at politikerne fram til saken kommer opp i kommunestyret har en grundig gjennomgang av sparetiltakene, og ser på konsekvensene av de forskjellige spareforslagene fra rådmannen.

Flere saker sendt til kommunestyret

I møtet mandag skulle politikerne også behandle kommunens årsmelding og regnskap for 2014, samt økonomirapporten for 1. tertial i år.

Men i likhet med spareforslagene ble disse sakene også kun tatt til orientering og sendt til kommunestyret for videre behandling.

Det samme gjaldt 2. gangs behandling av områdeplanen for Vikersund sentrum Nord og utbyggingsavtalen i det samme området. 

Selskapsavtale for Vikersund Sentrum Nord AS ble også kun tatt til orientering, og den vil som de andre sakene først bli behandlet i kommunestyret.

- Det er en del ting som ennå ikke er helt avklart vedrørende Vikersund Nord, ting jeg regner med vil være avklart innen neste kommunestyremøte. Derfor ser jeg det som fornuftig at sakene utsettes og at kommunestyret tar stilling til disse i sitt neste møte, sier Bråthen.

Han fikk medhold i dette av resten av formannskapet.

Møtes 15. juni

Neste kommunestyremøte avholdes mandag 15. juni. 

Artikkeltags