Reetablering av papirindustri i Modum kan strande: – Riksveien er ikke alltid en fordel

Plasskrevende næring burde Modum ha gode forutsetninger for, men mangel på godkjente avkjøringer fra riksveien og manglende «lilla flekker» på kartet kan velte gigantetablering.