Reddet fra nedbrenning: Nå etterlyser Tore gamle interiørbilder fra praktgården

— En utrolig historie, sier Tore Kierulf Næss om Haug gård i Åmot. Nå kommer historien fram igjen i lyset når de gamle tapetene skrelles av. Han ønsker å følge opp Gordon Johnsens bevaringstradisjon og drømmer om å åpne et nytt fagsenter for psykiatri i Modum.