Det kan virke som redaktøren er så innkjørt i Arbeiderpartiets tidligere faste frase, vi har det jo så bra i Modum. I Modum trenger ikke gjøre noe. Nå må vi legge bort den gammeldagse tenkningen, og tenke positivt og offensivt. Vi kan alltid gjøre ting bedre. I politikk henger alt sammen med alt, og vi må kunne se en helhet.

Jeg skrev i mitt innlegg at veien for endring i en kommune er gjennom planer, den viktigste er kommuneplan, som består av samfunnsplan og arealplan. Dersom redaktøren hadde lest ordfører og rådmannens presentasjon av Modums nye forslag til samfunnsplan i hans egen avis, kunne han spart seg lederen sin.

For å få til noe må politisk flertall og administrasjon jobbe i samme retning. Bygdeposten spør ordfører og rådmann om vi er offensive nok? De ønsker særlig svar fra de unge. Vi skal ha bedre dialog med næringslivet og de frivillige om hva vi kan få til i samarbeid. Vi ser verdien i de moingene som har skapt noe, de som vet hva som skal til.

Vi har mange mennesketyper. Vi har pratmakere, de som vet best, men har aldri skapt noen ting. Så har du de som ikke prater så høyt, men det de sier er noe å høre på. De har i mange tilfeller gjort gull av gråstein. Disse må vi få i dialog. I mitt innlegg sa jeg at vi ikke har behov for å starte med eiendomsskatt, men kan løse det med høyere skatteinntekt. Samtidig sa jeg at det finnes mange moinger som kan komme med innspill og bidra med løsninger på dette. Politikk er et lagspill, teamwork, ikke noe enmannsshow.

For to hundre år siden var Modum en foregangskommune i Norge, på grunn av Blaafarveværket. I dag har vi enkeltelementer i Modum i høyeste norgesklasse. Disse er skapt av moinger, ikke av kommunen. Ved en god dialog og samspill kan vi løfte hele kommunen til en kommune som enda flere vil flytte til, og bo i.

Redaktøren sier vi har 14 prosent på uføretrygd i Modum. Rådmann sier den nye samfunnsplan skal ta tak i utenforskap. Ernas regjering la inn en lønnsstøtte for bedrifter som kunne gi uføretrygdede en mindre stilling i budsjettet for 2022. Dette ble dessverre fjernet av regjeringen Støre. Arbeid er det viktigste for et menneske, alle må få muligheten til å arbeide, og føle det kan gi noe tilbake til samfunnet. Utnytte en stor eller liten restarbeidsevne.

Dette kunne gitt i snitt de 14 prosent uføretrygdede i Modum de 20 prosent høyere inntekt og tilsvarende gitt 20 prosent høyere skatteinntekter. Vi vil ikke, som noen onde tunger prøver å si, bytte ut innbyggerne. Vi legger bedre til rette for de vi har, pluss for flere, helst barnefamilier med god inntekt.

Den nye samfunnsplan uttrykker at vi skal ta hele Modum i bruk. Vi åpner opp for mulighet for å kunne få flere hyttefelt. Vi har mange gode områder som kan konkurrere med andre hytteområder. Vi pratet om at vi kunne opprette et konsept med «småbruks-Modum». Det er populært for mange å ha en stor eiendom der de for eksempel kan ha en hest. Dette har vi plass til i Modum.

Samfunnsplan er en grunnleggende overliggende plan. Til denne vil det lages handlingsplaner. Det er i disse vil de konkrete tiltakene kommer. Det er her måloppnåelse til samfunnsplan vil komme.

Jeg vil avslutte med en litt merkelig uttalelse fra redaktøren. Ingen partier er motstandere av bedre kommuneøkonomi, hevder han. Nei, det skulle bare mangle, men det kommer an på hvordan man gjør det, som er nøkkelen. Av ingenting gror det ingenting.

Hvis man vil noe, gjøre de rette grepene, går ting ofte raskere enn man skulle tro. Det konkrete kommer i handlingsplanene, disse lages i dialog med mange gode, kloke moinger. Og vi skaper optimisme med nye og spennende tanker, det vil gi resultater.

Les også

Hovlands regnestykke

Les også

– Ap har latt Modum rusle og gå! Vi har en ambisjon!