Kommuner mangler rutiner for å følge opp personer etter selvmordsforsøk

Av