Det er lett å forstå at de ansatte ved Spar-butikkene i Prestfoss og Eggedal er redde for jobbene sine. De frykter for at det blir store endringer hvis det dukker opp en konkurrent som heter KIWI. Men lokal proteksjonisme er neppe veien å gå. Konkurranse skjerper alle – både når det gjelder service, utvalg og kvalitet. Det hører også med til historien at det neppe er mulig å stanse noen som vil etablere en ny butikk for eksempel i Prestfoss. Det ligger langt utenfor kommunestyrets mandat å hindre en slik etablering.

Selv der konkurransen er stor er det sjelden vi ser matbutikker legges ned på grunn av konkurranse. Det er noen eksempler på butikker som har gått dukken på grunn av strømregningene, men under normale forhold kan vi ikke huske at hverken Spar, KIWI, Coop eller Rema 1000-butikker har blitt lagt ned på grunn av at det har dukket opp en ny konkurrent.

Sigdølinger pendler ut og mange handler sikkert utenfor bygda i dag. Mange hytteeiere og andre gjester pendler inn uten å handle i Sigdal. La oss tro at sjansene for at flere sigdølinger handler i egen bygd og at flere hyttegjester velger å handle der også vil øke. Sjansene for å øke handelen lokalt er stor hvis tilbudet og vareutvalget blir enda bedre. Dette må ikke tolkes dit hen at de som driver der i dag ikke driver bra. Det er imidlertid et faktum at aktivitet avler aktivitet. Flere butikker skaper ofte mer handel. Det er lett å sette seg inn i tankene til de som arbeider på Spar-butikkene i Sigdal, men la oss håpe at de finner motivasjon og ikke opplever demotivasjon av dette. De må ikke gi opp, men satse på service, varmmat, vareutkjøring og post i butikk som før. Dessuten er det litt opp til sigdølingene og de som gjester bygda også - at de sprer handelen og på den måten beholder det som er samtidig som nye ønskes velkommen.

Mat har blitt en stor utgiftspost på husholdningsbudsjettet. Eierne av de store dagligvarekjedene har blitt søkkrike. De som produserer maten derimot har i liten grad fått ta del i denne veksten. Det har blitt pekt på at det er for liten konkurranse innen dagligvarehandel i Norge. Om en av de få, store etablerer seg i Sigdal, rokker det ikke ved konkurraansesituasjonen i hele bransjen, men det vil skjerpe konkurranse lokalt. Det kan føles skummelt, men for kunden er det gode nyheter.