Promille på 1,5 i Mjøndalen ga 56.000 kroner i bot

Av

Februarfull bak rattet.