Produsent av biodrivstoff snuser på Modum: – Det er høyt opp og langt fram

Modum Næringsråd og Modum kommune ser på muligheten for næringsutvikling på Svenskerud ved Vikersund nord og på Holemoen. En av interessentene er Biozin, som har behov for et raffineri for destillering av drivstoff fra trevirke.