Privat anlagt avkjøring på rv. 35 fører til trafikkfarlige situasjoner

En av Bygdepostens lesere reagerer på at det i lang tid har stått parkert en bil på veiskulderen på rv. 35 ved Sporpind, og at det nå også er anlagt en privat vei ut mot riksveien fra en bolig i området.