Det er Modum kommune som opplyser om dette på sin hjemmeside.

Mange innbyggere i Modum og Sigdal har gitt tilbakemeldinger på hvor godt det har vært å møte ansatte i RPH, der både vennlighet og høy kompetanse preger tilbudet, skriver kommunen i sin begrunnelse.

«Det gode arbeidsmiljøet i RPH skyldes for det første de positive holdningene som preger de ansatte, men også vilje og evne til å ha det godt sammen, selv om arbeidet til tiden kan være både tungt og krevende», står det videre.

Rask psykisk helsehjelp er en liten enhet som startet som pilotprosjekt i 2013, og holder til ved inngangsporten på Modum Bad.

Kommunen opplyser at prisen deles ut ved en seinere anledning.

Det kom inn fire forslag til årets tildeling. De tre andre var Brunes naturbarnehage, Sysle skole og Modumheimen A2.