(Eikerbladet)

Valget neste år blir avgjørende for samfunnsutviklingen, og for sosialdemokratiets rolle i norsk politikk.

Målingen som denne uka ble presentert for Buskerud, er ikke god nok, og er selvfølgelig preget av en turbulent tid med årsmøte i Trøndelag. Derfor var det ekstra gledelig å være på årsmøtet i Buskerud Arbeiderparti som ble arrangert på Kongsberg i helgen. Her var det god stemning, og et samlet Buskerud Ap var svært motiverte for å vinne valget neste år.

Nå skal vi sammen jobbe for å øke tilliten blantfolk og få fokuset over på politikken, og vi skal vise fram de verdiforskjellene som faktisk finnes mellom oss og høyresiden, forskjeller som på mange måter har blitt tydeliggjort av pandemien.

Da jeg i juni besøkte de ansatte på det nyåpna hotellet Brunosten i Drammen sammen med Fellesforbundet, var de ansatte redde for jobben, for hvordan de skulle klare å forsørge familien – barna sine. Samtidig hadde høyrefolka sagt nei til å utvide permitteringsreglene, men ja til milliarder i skattekutt for de rikeste.

Vi har en rekke ganger besøkt kongsbergindustrien, og jeg har løpende kontakt med Industrilederforumet,Næringsforeningen og fagbevegelsen. Nå kommer masseoppsigelsene som bransjene fryktet. De ber staten om å stille opp for å redde norske industriarbeidsplasser.Vi må beholde kompetansen i Kongsberg, hvis de store industrimiljøene i Norge blør, så vil hele økonomien blø.

Når vi besøker Numedal og Hallingdal, vet vi at turistnæringen har det tøft. Enten det er Uvdal Skisenter eller SkiGeilo,viktige aktører for lokalsamfunnet, er tilbakemeldingen: Vi trenger hjelp for å komme over denne kneika.

På ELKO i Modum ser vi et internasjonalt storkonsern som nå velger å flagge ut til tross for at de sitter på enorm kompetanse og har hatt god omsetning. 80 arbeidsplasser blir borte. De ansatte ber om hjelp fra staten. De ansatte, tillitsvalgte og lokalsamfunnet blir ikke involvert i prosessen, fordi høyreregjeringen fjernet lovverket som tvang storkapitalen til forhandlingsbordet.

Under pandemien møtte leder i Fagforbundet Mette Nord og jeg mange av de ansattes organisasjoner i offentlig sektor. Sykepleiere, leger og helsearbeidere som hadde stått på døgnet rundt for å redde liv og helse. Lærere og barnehageansatte som hadde slengt seg rundt for å organisere hjemmeskole og skape et tilbud til foreldre som måtte jobbe ute i felt.

Det er en rød tråd i alle deres historier:

Norge hadde ikke klart seg uten velferdsstaten,det organiserte arbeidslivet og trygg økonomisk styring. Norge hadde ikke klart seg uten den sosialdemokratiske samfunnsmodellen. Norge hadde ikke klart seg uten menneskene som skaper trygghet og gode tjenester for innbyggerne hver eneste dag. Nå fortjener de den samme tryggheten.

Dette er den modellen høyresiden vil bygge ned, bit for bit,når de vil privatisere og kutte i velferdsstaten. Det som gjør at vi mennesker føler trygghet i Norge. Det som gjør at vi stiller opp for hverandre, det vil høyresiden kutte ut.

Arbeiderpartiet er klare til kamp – vi vil forsvare og styrke velferdsstaten. Arbeiderpartiet er mer av et arbeiderparti enn på lang tid. Vi vil ha et mer rettferdig Norge, der vanlige folk – i byen og på bygda – kjenner trygghet for arbeid, økonomi og velferd. Skal vi lykkes,er vi avhengig av å få en ny sosialdemokratisk regjering, Jonas som statsminister og tre faste mandater fra Buskerud. Den kampen skal vi vinne