Gå til sidens hovedinnhold

Posisjonen tar ansvar i Sigdal

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det blir igjen påpekt at Senterpartiet, Høyre og Frp vedtok å legge ned plasser på Sigdalsheimen. Jeg har sagt det før og jeg sier det igjen. Det er feil! Vedtak sier at omfanget av tjenestene i helsesektoren skal utredes nærmere i løpet av året 2022, og så eventuelt behandles i forbindelse med budsjettet 2023. I en slik diskusjon bør man forholde seg til sannheten. I tillegg bør man vite at slike type vedtak først fattes i budsjettbehandlinga.

Forslaget om å legge ned plasser er kun et av mange forslag fra Telemarksforskning, som kommunen kan bruke i det videre arbeidet. Til syvende og sist er det oss politikere, gjennom årlig budsjettarbeid, som vedtar eventuelle justeringer. Når vi nå skal gå i gang med å se på disse ulike tiltakene er det viktig at vi ta oss god til involvering, skape forståelse og inkludering. Vi må lytte til de ansatte, brukerne av tjenestene og innbyggerne. Det er viktig i en slik prosess at alle føler seg ivaretatt.

Utvikling er noe vi alle er opptatt av. For at kommunen skal kunne drive utvikling er det viktig med økonomisk handlingsrom. Det er nå i gode tider vi skal omstille kommunen og rigge sektorene slik at vi kan møte de utfordringene som kommer på en god måte og allikevel ha rom for utvikling! Derfor tok posisjonen ansvaret for å sette i gang prosjektet «Bærekraftig drift av Sigdal kommune».

Les også

Innsparing i Sigdal: Riktig informasjon er viktig!

Selv om vi nå skal se på muligheter for effektivisering og innsparing er det fortsatt viktig å holde fokus på utvikling. Det er fullt mulig å ha to tanker i hode samtidig. Prosessen rundt rullering av kommunen samfunnsdel, som posisjonen også tok ansvar for, er et godt eksempel hvor fokuset også ligger på utvikling. I tillegg kan Bærekraftig reisemål, testarena Norefjell, via Ferrata i Andersnatten m.fl., nevnes. Jeg kan forsikre samtlige at det jobbes med utvikling i Sigdal hver eneste dag!

Senterpartiet, Høyre og Frp tok ansvar og sørget for at kommunen fikk et forsvarlig og forutsigbart budsjett i 2021. Vi ønsker samarbeid, og breie omforente vedtak, men vi er klare til å ta ansvar igjen i 2022, om det skulle bli nødvendig.

Innbyggerne i Sigdal skal være glad det er noen ansvarlige partier som sitter i posisjon!

Les også

– Bygdelistas innsats reddet barneskolene, foreløpig

Kommentarer til denne saken