Gå til sidens hovedinnhold

Politisk smålighet å kutte den økonomiske støtten til 1. mai

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

1. mai betyr fortsatt noe i Modum. Derfor er formannskapets vedtak mandag – om å redusere arrangements-tilskuddet fra 12.500 kroner til 10.000 kroner – smålig, og det gir et feil politisk signal. Det skal kun noen ørsmå dråper med malurt i konspirasjonsbegeret før dette vil bli tolket som at det står dårlig til med solidaritetstanken i det nye flertallet – KrF inkludert.

Det vil bli oppfattet som at borgerlige partiene her vil ta et ørlite oppgjør med den sosialistiske siden og deres lange og solide tradisjoner lokalt. Det er uprofesjonelt å bruke første anledning etter valget til denne markeringen, ettersom valget førte til et politisk skifte der man samlet sammen både stort, smått og mikroskopisk for å få til et skifte. Det er verdt å minne om at de partiene som tradisjonelt har medlemmer som hegner sterkest om 1. mai fikk nær 50 prosent av stemmene lokalt.

Vedtaket var uklokt og vitner om historieløshet. Det er et vedtak som vil bli oppfattet som en ørliten demonstrasjon mot dem som synes 1. mai er en dag det fortsatt er verdt å markere. Vi forstår at politikere må prioritere, men når beløpet er så lite som 2500 kroner så er kan det neppe ligge tungtveiende økonomiske grunner bak barberingen. Og dermed er det altså lett å tenke i de baner at det må være noe annet som gjør at flertallet velger å bruke en fillesak til å markere et politisk standpunkt.

Modum Arbeiderparti søkte om 12.500 kroner i kommunal støtte til 1. mai-arrangementet. I år fikk også det et sterkt anstrøk av korona. Noen vil sikkert mene at det er så få som deltar at man fint kunne gjennomført arrangementet og likevel holdt seg innenfor smittevernreglene, men det er ikke poenget.

Pengene det ble søkt om går ikke til Modum Arbeiderpartis kasse. De går til å dekke utgifter til blant annet musikkorps. På den måten er 1. mai også med på å holde liv i den lokale «hønnblåser-ligaen.»

1. mai har kanskje ikke samme oppslutning ute i gatene som dagen hadde i sine velmaktsdager. Til det er for mange kamper vunnet i takt med at arbeidsfolk har fått gode liv. Men det er fortsatt kamper å kjempe og det er fortsatt mange i verden som trenger å vite at de har noen i ryggen når de kjemper for en bedre liv. 1. mai er en internasjonal markering der det handler om å tenke også på verdens store utfordringer.

Vi tror flertallet ser at 1. mai har en verdi. Høyremannen Torbjørn Røe Isaksen – som kanskje er en av partiets fremste nålevende ideologer – skrev en kronikk der han sterkt oppfordret til å ikke tulle med nettopp 1. mai. Han har i voksen alder sett nytten av et velregulert arbeidsliv der partene møter hverandre med respekt. Så hvorfor flertallet lokalt valgte å kutte støtten med 2500 kroner er det vanskelig å se logikken i. Det eneste de oppnår er at de som synes 1. mai fortsatt er en viktig dag kan få et argument til for å hevde at Høyrefolk, ja endog de som sverger til kraften fra Vår Herre egentlig ikke liker arbeidsfolk og kampdagen deres.

Kommentarer til denne saken