De som klaget på dette bygget, fikk ikke medhold – men de har en sjanse til

Teknisk hovedutvalg behandlet klagesaken på det planlagte nybygget i Lilleåsgata forrige uke. Nå er det Fylkesmannen neste.