Mer bygging langs Jarenveien

Reguleringsplan for et 27 dekar stort område i Hervikhagen skal ut på høring.