Frydenberg: Laber interesse for kjøp av plasser

Kun én nabokommune har vist litt interesse for å kjøpe plasser på Frydenberg, men heller ikke denne naboen vil forplikte seg til å kjøpe faste plasser.