(Eikerbladet)

Takk også til Øvre Eiker kommue som slapp dem til. Denne formen for inkludering i kommunaldemokratiet har jeg sansen for. «Sammen med» er et slagord som mange av oss sverger til. Denne måten å jobbe på bør utvikles videre, og bringe enda flere med på laget.

Egen kommune

Her er noen innspill til kommunestyrets medlemmer:

1): Jeg har fulgt med fra starten av debatten om kommunalreformen. Jeg kan ikke med min beste vilje konkludere med at kravet om sammenslåing av Øvre Eiker kommune har kommet fra et flertall av oss om bor her. Mer informasjon, flere diskusjoner, heftig debatt har ikke endra på dette.

Dere som skal avgjøre dette har innbyggerne med dere når dere svarer ja til at Øvre Eiker skal forbli egen kommune.

– Jeg har spurt

2): Jeg har spurt Kommunaldepartementet, jeg har spurt Fylkesmannen I Buskerud, jeg har spurt Stortingspolitikere. Ingen kan gi noen god dokumentasjon, solid forskning som entydig viser at større kommuner er bedre enn små. Fylkesmannen i Buskerud ga et foreløpig råd om sammenslåing: I begrunnelsen heter det: «Det er grunn til å tro» at løsningen vil gi ei bedre framtid enn dersom kommunen står aleine. Jeg anbefaler dere å ikke baserer vedtaket kommende onsdag på tro, men fakta.

3): Det finnes nemlig god dokumentasjon på at det innafor en kommune er noen tjenester av topp kvalitet, mens andre tjenesteområder har noe å strekke seg etter, uansett kommunestørrelse.

Størrelse i seg sjøl er ikke avgjørende. Det avgjørende er om man strekker seg etter de beste, og deler sitt beste med andre. Nils Arne Eggens «Go` fot-teori» overført til kommunesektoren.

4): En sammenslåing gir etter min mening større avstand mellom innbyggere og de som beslutter. Min erfaring, også fra et langt arbeidsliv, og et enda lengre organisasjonsliv, er at nærhet til og involvering i beslutninger, skaper engasjement, skaper delaktighet, skaper fellesskap.

 

Hel Eikerbygd

5): Et ja til fortsatt å stå aleine er ingen ugjenkallelig beslutning. Etter jevnlig diskusjon med mange i begge Eiker-kommunene, ser jeg ikke bort fra at vi med tid og stunder kan bli ei hel Eikerbygd igjen. Et nei, altså et ja til å slå oss sammen med Drammen er ugjenkallelig.

6: Jeg håper dere lytter til innbyggerundersøkelser, til mange innspill i lokalavisene, til Oppgaveutvalgets klare konklusjon, og stemmer ja til at Øvre Eiker fortsetter som egen kommune. Når dette er gjort, skaper dere etter min mening en optimisme for videre jobbing etter «Sammen med» - modellen. Med et ja til sammenslåing med Drammen vil det motsatte skje. Da kan vi sammen utvikle Øvre Eiker til en grønn oase, der bevaring av jord, vann og skog, og gode inkluderende fellesskap, og vise at en bærekraftig kommune ikke kommer an på kommunens størrelse, men på vår samlede kraft og kunnskap. Lykke til!

Vennlig hilsen Stein Andersen