Den ble kalt nærpolitireformen. Lensmannskontorer ble lagt ned og patruljer på hjul skulle gjøre at de raskt kunne være på plass når noe skjer, også på steder som ligger litt utenfor et tettsted/bysentrum. I helgen opplevde folk i Sigdal at det tok veldig langt tid før politiet dukket opp. En fest i bygda eskalerte. Det er kommet øyenvitnerbeskrivelser om at en gjeng fra Modum hadde med seg både balltre og en stor machete. Det er kommet påstander om bruk av ulovlige rusmidler, nærmere bestemt kokain. Det skal ha gått rimelig heftig for seg.

En voksen vakt på ungdomsfesten forteller at vedkommende ringte politiet tre ganger. Vedkommende skal ikke være den eneste som tok kontakt med lovens håndhevere. Nå kjenner ikke vi hvilke andre oppgaver politiet hadde på dette tidspunktet. Under en aksjon i Geithus søndag klarte politiet å mønstre minst fem patruljer. Nå kjenner vi heller ikke alle detaljene om hva slags trusselvurderinger som forelå der, men faktum er uansett at det var mulig å samle en ganske stor gjeng politifolk i løpet av kort tid. Så vidt vi vet var det der ikke snakk om balltre og machete på et sted med noen hundre ungdommer.

Skal vi ha tillit til politiet må de dukke opp når folk føler seg truet. Det er politiet som er samfunnets «spisse våpen» for å håndtere vold og kriminalitet. Folk i Norge bor spredt, men Sigdal ligger ikke i Finnmark. Det er en kommune som ligger sentralt plassert på Østlandet. Det kan godt hende at hendelsen i Sigdal – tross sitt alvor – måtte nedprioriteres framfor noe som var enda mer prekært. I så fall har politiet alt for små ressurser. Tilliten svekkes når folk føler de ikke får hjelp og hvis vi mister tilliten til at politiet kommer når det er behov, så er vi virkelig inne på en farlig vei.

Ut ifra de beskrivelsene som er gitt av det som skjedde i Sigdal kunne det lett gått mye verre. I kommentarfeltene etter hendelsen har det blitt påpekt at politiet er veldig ivrige etter å jakte ulovlig snøscooterkjøring i Sigdal. Vi skal ikke forsvare ulovlig ferdsel i utmark, men det er samtidig forståelig at folk stiller spørsmål ved politiets prioriteringer, der ulovlig kjøring ser ut til å bli prioritert, mens en pågående hendelse med vold ikke blir det.

Ledelsen i politidistriktet oppfordres til å se på hendelsen i Sigdal i helgen og sjekke ut hvilke vurderinger som ble gjort. Den kan sikkert føres opp på listen over eksempler på ting som politiet må nedprioritere på grunn av trange budsjetter. Politiet ankom til slutt, men da var festen over og gjengen fra Modum hadde reist hjem.