Planlegger stor bensinstasjon, kanskje med to etasjer

Kjeden Circle K planlegger en stor bensinstasjon med mange sitteplasser, på Basserudåsen. På grunn av korona-krisen er byggestarten satt på vent.