Det fremmes forslag om å øke eiendomsskatten ved å fjerne bunnfradraget. Kanskje det heller er fornuftig å starte en prosess med å kutte i kommunens andre kostnader utenom helse, skole og andre livsviktige tjenester? Sigdal kommune har 3500 innbyggere og en administrasjon på 35–50 personer som koster ca. 45 millioner av et totalbudsjett på 245 millioner kroner. En administrasjon som kan bli mindre og smidigere om arbeidsmengden reduseres.

I denne prosessen kan det vurderes økt samarbeid med omkringliggende kommuner om felles oppgaver uten å bringe på banen kommunesammenslåinger. Innbyggerne i Sigdal som i andre kommuner har høye forvaltningskostnader. I budsjettet for 2021 skal det f.eks. kuttes i skole, samtidig som det skal ansettes høyt gasjerte nye medarbeider til nye praktiske oppgaver. Nye oppgaver som omtalte VA-plan, som for øvrig skulle ha vært på plass for noen generasjoner siden, må kunne håndteres av dagens ansatte. Sigdal har likhetstrekk med andre dalfører som kan forenkle utarbeidelsen av en slik plan. Kanskje så enkelt at planer nesten kan kopieres.

At Sigdal er det den er i dag, skyldes dyktige grunneiere som har tilrettelagt for hyttebygging. De har planlagt og utviklet område etter område etter datidens rådende krav, som nå kommunen endrer med nye krav. Langsiktighet manglet og mangler fortsatt. Et eksempel fra Eggedal er planer om å fjerne alle mini-renseanlegg for gråvann og kloakk i et område. En omlegging som koster ca. 250.000 kroner per hytte. Inkludert i denne sum er å grave opp godkjente, helt nye renseanlegg. Bokstavelig talt betyr dette at tidligere anlegg og investeringer i størrelsesorden to-tre millioner kastes «rett i do» for 34 hytter.

Alt skyldes manglende planlegging og framsynthet i administrasjon og fra politikere. At en befolkningsmengde i et dalføre i tillegg har fra 20–70 frivillige politikere bestående av kommunestyremedlemmer, varemedlemmer og medlemmer av ymse utvalg, virker enormt. De koster lite, men bidrar til økte kostnader i alle forvaltningsledd. Spesielt for kommunens administrasjon. Idealisme og politiske omkamper er belastende og krevende for kommunens ansatte.