Jeg var sammen med andre medlemmer i Venstre plukket søppel i Vikersund i anledning Verdens miljødag. Makrosøppel fantes nesten ikke, og det var tydelig at kommunens renholdsmaskiner hadde vært i funksjon. Så bra det er, men fant vi ikke noe? Å jo, og til stor bekymring.

Det fantes drøssevis av snusputer og sigarettsneiper over alt, mest ved busstoppen Vikersund Nord og på fortauet rett nedenfor inngangen til Frivillighetssentralen, ca. tre meter fra skiltet om «Røkefri sone.»

Men er det så ille med sneiper og snusposer? Det er faktisk det. Forskere har nylig vist at mikroplasten som det finnes mye av i sneiper og snusposer er et meget stort forurensingsproblem, og det finnes knapt noe annet plast som til de grader forurenser dyre- og plantelivet med mikroplastplast.

Sneipene er små og sees ikke lett, noe som også gjelder snusposene. Man har lett for å tro at alt er bra når forurensingen er ute av syne.

Men i dette tilfelle møter vi det igjen i maten vår, i innvoller og kjøtt fra dyr og fisk. Og som dyrene gjør også vi, lagrer det. Det er nylig publisert at nesten alle ammende kvinner har mikroplast i morsmelken.

Det er naturligvis umulig å ta pant for avfallet, men røykere og snusere bør tenke grundigere gjennom hvor bekymringsfullt det er med mikroplasten de forurenser naturen med.

Men en liten unnskyldning skal de få ettersom det fra Vikersund sentrum og opp til rådhuset ikke finnes et eget «askebeger» eller annet sted å kvitte seg med snusputen eller å kaste sneipen. Ett unntak var det allikevel, på trappen til Frivilligheten, nær det før omtalte skiltet.

Kanskje det også kan en alternativ idé være å farge snusposene og sneipene med en sterk rød eller gul farge slik at man ser hvor ille det egentlig er.