Advokat på glattisen

Å svare med et slags krav om munnkurv bør en som «lever av» norsk lov holde seg for god til.