Bygdeposten blir på kronikkplass i dag utfordret av Sivert Versland om hva som er Bygdepostens bidrag til merkevaren Modum. Jeg skal forsøke å svare, selv om plassen er begrenset og temaet er veldig stort. Vi forsøker å heie på Modum, Sigdal, Krødsherad og Øvre Eiker og de som bor der, men vi skal ikke være maktas heiagjeng. De som besitter makt i samfunnet skal vite at media er der for å se dem i kortene. Det er medias samfunnsoppdrag, og det er krevende.

HER ER VERSLANDS KRONIKK: Bygdeposten og merkevarebygging

Svært mye av det vi skriver – både på papir og nettet – faller helt klart inn under kategorien «hyggelig.» Hver eneste uke er vi ute og speiler det som skjer blant annet på idrett-, kultur- og arrangementsfronten. Når 30 ansatte i Øvre Eiker energi frykter for jobbene sine skriver vi om det, akkurat som vi skriver saker når sinte bilister henvender seg til oss og forteller at Heggenveien er i ferd med å rase ut. Når politiet pågriper og sikter folk for mordbrann skriver vi om det også. Vi skriver i grunn om svært mange ting.

Når vi skriver om Øst-Modum grendelag som steker hundrevis av elgburgere til bluesfestivalen, når vi skriver om ildsjelene i Vikersund hoppsenter eller at Blaafarveværket tilbyr 150 ungdommer sommerjobb. Ja, da er vi med å bygge opp Modum som merkevare. Jeg kunne sikkert nevnt hundrevis av slike eksempler.

De som derimot forventer at intern strid i politiske partier, eller i det politiske liv for øvrig skal bli forbigått i taushet, vil bli skuffet. De som ikke liker omtale av store konflikter i interkommunale selskaper som Midtkraft eller de som ønsker at Modum kommunes rutsjing nedover på Kommunebarometeret ikke skal omtales, vil bli skuffet. For det handler om å kikke de med makt i kortene. Det fins land i verden der media ikke skriver om slikt. De liker vi ikke å sammenligne oss med.

Når Sivert Versland mener vi er mer kritiske overfor Ap enn for eksempel Høyre er det viktig å huske på Modum AP har makt. Modum Høyre har det ikke. Går vi til Øvre Eiker, der Høyre har makt, vil trolig Ann Sire Fjerdingstad føle det stikk motsatte. Det er forskjell på å heie på Modum og moinger og det å heie på kommuneadministrasjonen, ordfører, rådmann eller et politisk parti. Modum er mye mer enn rådhuset!

Modum er mye mer enn rådhuset.