Det ble skapt litt historie i Modum denne uka. Modumkonferansen, den første av forhåpentligvis mange, så dagens lys. Daglig leder Ole Brunes i Modum Næringsselskap var initiativtaker og hadde med seg Modum kommune på arrangør-siden. Med lys, lyd og en strålende programleder i Per Skøien ble dette en suksess fra start til mål. Når flinke og talevante foredragsholdere får bare noen få minutter til å meddele sitt budskap, blir det konkret og rett på sak. Ide, regi og gjennomføring fortjener terningkast seks. Gratulerer!

Noen få dager etterpå må vi spørre: hva skal skje nå? Flere av aktørene på konferansen uttalte med rette at Modum allerede er seint ute og har sakket akterut på flere områder. Utfordringene er mange, og nå haster det med å forme veien videre. Målene må være konkrete, oppnåelige, men ikke for mange. Det blir krevende, og spørsmålet er om lokalsamfunnet er skrudd sammen til å takle det – jeg tror ikke det – ikke ennå i alle fall.

Næringsutvikling er et begrep som kan inneholde veldig mye. Alt fra næringsareal, fagmiljø, tilgang på arbeidskraft og til og med boligtomter. Vi holdt på å glemme samferdsel, selv om det kanskje ikke alltid har like stor betydning som vi av og til vil tro. Men, det er dette med høna og egget. Skapes vekst av tilrettelegging og utvikling, eller kommer vekst om en følge av det?

En ting som synes opplagt er at det offentlige, og delvis private arbeidet, for å skape flere nye arbeidsplasser/næringer må reformeres. Det er ikke noe galt å si om de personene eller aktørene som gjør så godt de kan nå, men i realiteten er det lite reell satsing flere steder. Med næringsselskapets deltidsstilling, og noen få ansatte i kommunen som har næringsutvikling som venstrehåndsarbeid, holder det ikke 2017-standard. Hvis Modum og Midtfylket ikke skal bli «dritten i midten», men «magneten i sentrum», må det tas grep.

Ole Brunes i næringsselskapet er en svært dyktig mann. Det han har utrettet på den korte tiden han har vært daglig leder i selskapet, er mer enn man kan forvente, i en liten deltidsstilling. Men, for framtida må det mer dynamitt til, og framtida er her nå, eller burde vært formet i går. Hele regionen må sørge for å legge midler på bordet til å starte et eget næringsselskap. Det bør være minst tre stillinger for at man skal få sneven av noen som ligner på et fagmiljø.

På konferansen oppfordret ordfører Ståle Versland næringsrådet om å benytte tiden nå til påvirkning av de politiske partier. For det er i disse dager arbeidet med å utforme programmet til kommunevalget i 2019 starter.

Det er et flott innspill, men det holder ikke. Modum og Midtfylket er allerede på hæla. Det må skje noe nå. Et profesjonelt næringsselskap kan være en god start.

Versland peker også på at skatteinntektene i Modum har gått fra 95 prosent i 2000, til 84 prosent av landsgjennomsnittet i 2017. Det er mer enn et skremmeskudd, og når man legger til kommunens svake rangeringer på ulike kommunebarometer, er det mye å ta tak i.

Frisklivsentralen, Blaafarveværket, Modum Bad, Vikersund Kurbad, Vikersundbakken, en ny Modumheim, ny barnehage på trappene, EU-midler til Modumskolen og SIVAs inntreden på Gustadmoen er positivt, men ikke nok.

Omdømmebygging er også nødvendig, men det kommer først etter at flere gode resultater er oppnådd.

Flere foredragsholdere på Modumkonferansen pekte på at det er viktig å legge politisk farge til side når det er behov for endring. De har så rett. Dropp de prinsipielle kjepphestene med å være uenige bare fordi et forslag kommer fra en annen politisk farge enn din egen. Husk at ingen har monopol på gode ideer og vett. Jobb sammen!

Det gjelder også innen samferdsel. Det må skapes brede og tunge allianser for å få flere tog, ny rv. 35, og for å bli koblet på arbeidet med en ny Ring 4 på vestsiden av Oslo. Bunken til dem som skal avgjøre hvor pengene skal brukes framover må være så stor og fra så mange som mulig. Mange som vil det samme.

Til nå er det mange som har sovet for lenge i timen. Det kan godt hende at retning Ringerike er en smartere retning enn Drammen. Der skjer det i alle fall noe helt konkret. Men, det betyr at Sigdal fort kan bli liggende alene i dødens posisjon; Krødsherad og Modum er slett ikke fremmed for retning nord.

Framtiden skapes, den vedtas ikke i kommunale møter. Kommunen er tilrettelegger, men trenger kanskje et løft der moderne kundebehandling står i fremste rekke.

Veksten og den nye verdiskapningen må skje i det private næringslivet. Det er eneste måtene for å skape nye verdier til ny fordeling. Vi kan ikke basere velferd på fallende oljeinntekter og ansatte i offentlig sektor i framtida.

Det trengs flere sterke, flinke, kreative og kompetente ledere med gjennomføringskraft. I Albert Kr. Hæhre og Tone Sinding Steinsvik har vi to gode eksempler.

Kan vi får lov å klone dere?

LES OGSÅ:

– Vi må bli mer utålmodige 

Er Drammen eller Hønefoss best? 

De unge vil ha store tomter

«Jøss, bor dere der oppe fortsatt?»