Tirsdag gikk adm. direktør Eivind Ruud i Midtkraft på dagen. Selskapet eies av Modum og Sigdal kommuner.
En knusende konsulentrapport om blant annet arbeidsmiljø ble hans bane.

Selskapet har naturlig nok stor offentlig interesse. Det omsetter årlig for over 100 millioner kroner. Eierne – altså sigdølinger og moinger tar utbytte.
Helsetilstanden til denne bedriften er svært viktig for vår lokale velferd.

I et demokrati må ord som åpenhet faktisk ha et praktisk innhold. Det holder ikke med flotte formuleringer i svulstige festtaler. Derfor var det trist å se hvordan styreleder Vidar Weum (Ap) forsøkte sette bukkebein for all informasjon om den dramatiske begivenheten. Han burde vite at når en adm. direktør i et kommunalt selskap må gå på dagen, kan ikke det holdes skjult inne på styrerommet. Og hvis han virkelig mener det, er kanskje tiden inne for å slå følge med direktøren ut døra?

Heldigvis var det én i styret som forsto viktigheten av informasjon; varaordfører i Sigdal Kjell Tore Finnerud (Ap).
Det var han som måtte beordre en svært motvillig Weum fram i lyset. Dette var politisk sirkus på et pinlig bunnivå.

 

En politiker er i et demokrati valgt av folket. Når man i tillegg har fått tillit av folket til å være styreleder i en bedrift som forvalter store felles verdier, er det både uklokt og umoralsk å vende ryggen til prinsippet om meroffentlighet.

Weum er en av ringrevene og befinner seg i de aller innerste sirkler i Modum Ap. Er Weums holdning til åpenhet også Modum Aps politikk?

En gang i tiden ble viktige saker i Arbeiderpartiet ordnet ved at «noen snakket sammen.» Gerhardsen og Lie er døde. De var store i sin tid, men i dag krever folket å få vite mer og med rette. Det heter demokrati. Det er en styringsform som har sine svakheter, men det er bedre enn andre kjente alternativer.

Trolig er tiden da folkevalgte er styreledere i slike virksomheter snart over? Partibok bør ofres for annen kompetanse.

Knut Bråthen, redaktør

 

Verdiene er store og bransjen krever den ypperste profesjonalitet. Det innebærer blant annet å tåle at media stiller spørsmål når direktører går på timen. Det er medias jobb å gjøre det på vegne av folket. I dette tilfellet er de også eierne av selskapet.

Dette var politisk sirkus på et pinlig bunnivå.