Furulund bofellesskap bør bestå

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LEDERFurulund bofellesskap for personer med demens er reddet i første runde.

Takket være Arbeiderpartipolitikeren Marius Aa. Larsen – som «krysset gulvet» over til opposisjonen ble det et knepent flertall (4–3) i hovedutvalget for helse- og sosial for å bevare de 16 plassene, slik at beboerne slipper å flytte inn på det nye sykehjemmet vegg-i-vegg.

Forslaget fra administrasjonen i Modum kommune har skapt det – som ut ifra lokal målestokk i et velfungerende overflodssamfunn – må kunne karakteriseres som et stormløp mot barrikadene.
Både pårørende og ansatte har omtalt forslaget i det glatte lag. De begrunner sin vrede med at de demente har egen leilighet på Furulund og at de der lever et liv som er på et helt annet nivå enn det som vil møte dem på et sykehjem.

Demens er noe som rammer mange og det er grader av det som alle andre sykdommer. Det som synes å være allment akseptert er at disse menneskene trenger stor forutsigbarhet. Det vil si at det å endre bosted er en belastning. Samtidig er Furulund er sted der beboerne til en viss grad er med for eksempel å ordne måltider. Mange av dem beveger seg også ut på egen hånd. Vi kan si at mange av dem er i en «mellomfase» der de klarer en del selv, før de eventuelt trenger enda mer pleiebehov.

Det er mange grunner til at man bør sette foten i bakken i denne saken. Ikke minst av menneskelig hensyn og fordi det er frykt for at miljø og kompetansen som er bygd opp rundt Furulund kan forvitre. Dette er en sårbar gruppe og de trenger å være i et miljø der trygghet kombineres med en viss grad av fri livsutfoldelse. Det har de på Furulund i dag hvis vi skal tro på alle de som har engasjert seg i saken, ikke minst fra de pårørende.

Helse- og omsorg er krevende øvelser. Kravet til effektiv drift på den ene siden og kravet til menneskelig «romslighet» går ikke alltid opp. De som har foreslått å flytte beboerne mener det sikkert er godt begrunnet.

  • Er det noe i prosessen i forkant man kan lære noe av her?
  • Har dette blitt formidlet på en god nok måte?
  • Hvordan er det presentert? Slike prosesser bør inkludere mange.
  • Har det vært for få involvert?

Alt tyder på at pårørende og kommunens egne eksperter på området ikke har blitt tatt med på råd.

Det er mange grunner til at man bør sette foten i bakken i denne saken.

BAKGRUNN:

24 gamle og syke må flyttes for å redde kjempetilskudd

De ansatte forstår ikke at kommunen vil tvangsflytte gamle og syke

Ap-topp støtter Høyre-Hovland

Furulund – Modumheimen

Hvitt, sterilt og upersonlig

Ber politikerne redde Furulund

Furulund-saken må få etterspill

Det er ingen skam å snu!

Spikern i Furulund på vei ut igjen 

Artikkeltags