Sigdal må få opp «farten»

Skjermdump fra bygdeposten.no 26. november 2017.

Skjermdump fra bygdeposten.no 26. november 2017.

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Leder 

Sigdal har en kjempeutfordring med å fylle opp klasserom og skoler. Slik det er ser ut nå, vil elevtallet synke dramatisk de neste ti årene. Da skoleklokka kimet til første time i august i år, var det innmeldt 424 elever ved skolene i bygda. Hvis framskrivingene er riktige, vil elevtallet om fem år ha krympe med nær 100 elever og i 2027 vil det faktisk være 150 færre elever enn i dag. Hvis disse dystre framtidsutsiktene slår til, vil halvparten av alle pulter stå tomme i Sigdal og Eggedal.

LES OGSÅ: «Kakebu» blir legekontor

Sigdal har ikke klart å knekke koden som gjør dem attraktive som bostedskommune for barnefamilier på jakt etter ny adresse. Synkende barnetall er dramatisk, fordi fenomenet like gjerne kunne båret navnet forgubbing. Hvis de ikke klarer å få vekst i folketallet vil det bety at de må gjennom en smertefull prosess med å legge ned én barneskole. Sigdal kommune har vært flinke til å satse på hyttebygging. Folk strømmer til. De ønsker det Sigdal og Eggedal kan tilby i helger og ferier, men ikke i uka.

Det fins selvsagt ett og annet lystpunkt – folk som flytter til Sigdal kommune, men det store bildet er at bygda sakte, men sikkert forgubbes. Det er den onde sirkelen som må brytes. Det essensielle spørsmålet man må stille seg er: hvorfor skal man flytte til Sigdal og Eggedal, i stedet for en annen sentral kommune på Østlandet? Hva har kommunen å tilby som gjør den attraktiv og unik? Vi håper ikke de svarer gode oppvekstvilkår og flott natur. De færreste flytter til en kommune fordi det er vakker natur der. Da kjøper de seg heller hytte, campingvogn eller reiser på dagstur.

Godt oppvekstmiljø er viktig, men det er få kommuner på det sentrale østlandsområdet som ikke kan slå seg på brystet med det. Det som lokker folk er først og fremst tre ting: arbeidsplasser, god offentlig kommunikasjon og gode boområder. Hvis de kan lokke med det er mye gjort. Fjellområder og skispor når dessverre ikke opp i kampen om folks gunst rett og slett fordi det ikke gir smør på brødskiva.

Sigdal og Eggedal er flotte bygder. Det meste er på stell, men det er for få tomter helt sør i bygda. Gode tomter innenfor en fornuftig pendleravstand til mer sentrale strøk er kanskje den eneste muligheten for en vekst som monner.

Hva har kommunen å tilby som gjør den attraktiv og unik?

Artikkeltags