Øysteins inntekt har falt med 90 prosent

Øystein Pedersen kjører taxi. Det er ikke lukrativt om dagen. Samtidig må han være tilgjengelig for oppdrag, ettersom han har kjøreplikt.