ØVRE EIKER: Ordfører Ann Sire Fjerdingstad (H) ønsker innspill fra lag og foreninger om ny rv. 35 mellom Hokksund og Åmot.

I forbindelse med at Statens vegvesen Region Sør har fått i oppdrag å utarbeide KVU (Konseptvalgutredning) for rv. 35 er det opprettet en samarbeidsgruppe bestående av representanter fra berørte kommuner og fylkeskommuner.

Gruppen hadde møte på Vikersund 15. juni, hvor de fikk informasjon om hva en KVU er ment å være, organisering og prosessen med medvirkning og informasjon.

Et skritt videre

I det videre arbeidet skal det arrangeres et såkalt arbeidsverksted 7. og 8. september.

Øvre Eiker vil delta med fem-seks personer. De som er påmeldt er ordfører Ann Sire Fjerdingstad, Tom Kristian Lien og Jeanette Gulliksrud fra kommunestyret, Jane Wernersen fra Skotselv grendeutvalg og Gun Kjenseth fra kommuneadministrasjonen.

Før arbeidsverkstedet holdes ønsker Fjerdingstad at gruppen skal ha god kunnskap om de ulike interesser og synspunkter som rører seg i Øvre Eiker.

Inviterer til dialogmøte

Ordføreren inviterer nå lag og foreninger i den delen av kommunen som er og kan bli mest berørt av ny veg, med opptil tre personer, til et informasjons- og dialogmøte i formannskapssalen i rådhuset tirsdag 31. august.

Formannskapet og planutvalget er også invitert til dette møtet.