Den nedlagte fabrikken i Hvittingfoss inneholdt en cannabisplantasje som var stor og avansert. Ifølge tiltalen skal de i 2013 og 2014 ha dyrket eller bistått i dyrking av minst 1775 cannabisplanter, melder NRK Buskerud i dag.

Statsadvokaten har tatt ut tiltale mot fem personer, fire menn med vietnamesisk bakgrunn og en etnisk nordmann fra Øvre Eiker som også eide lokalene i Hvittingfoss.

Deler av tiltalen omfattes av paragraf 60 a i straffeloven, den såkalte «mafiaparagrafen» som brukes i tilknytning til organisert kriminalitet, melder NRK.

Slo til i påsken

Det var langfredag 2014 at politiet slo til mot en cannabis-plantasje i Hvittingfoss. To personer ble pågrepet, en klarte å rømme unna.

De tre skal ikke ha noen øvrig tilknytning til Hvittingfoss. Eieren av fabrikklokalet er en mann i begynnelsen av 50-årene fra Øvre Eiker.

Han ble fengslet noen dager senere.

Kan vente strenge straffer

I straffelovens paragraf 162 heter det: «Den som ulovlig tilvirker, innfører, utfører, erverver, oppbevarer, sender eller overdrar stoff som etter regler med hjemmel i lov er ansett som narkotika, straffes for narkotikaforbrytelse med bøter eller med fengsel inntil to år. Grov narkotikaforbrytelse straffes med fengsel inntil 10 år. Ved avgjørelsen av om overtredelsen er grov, skal det særlig legges vekt på hva slags stoff den gjelder, kvantumet og overtredelsens karakter».

I tillegg kommer tiltalen som omhandler organisert kriminalitet.