114 færre ledige i september

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Ledigheten fortsetter å falle i Buskerud, spesielt gledelig for Nav er at det nå er færre ledige i Nedre Eiker og Hurum.

DEL

BUSKERUD: Måned etter måned viser den samme tendensen: Ledigheten fortsetter å falle. Ved utgangen av september var det 4,674 personer uten ordinært arbeid i fylket. Det er 114 færre enn i august, og 110 færre på ett år. 3,12 prosent av arbeidsstyrken er nå uten ordinært arbeid.

– Det er lenge siden vi har hatt så lave ledighetstall, og vi har nå hatt flere måneder på rad med nedgang eller stillstand i ledigheten, så dette er gode tall, sier Elisabeth Holen, Nav – direktør i Buskerud.

Samtidig som ledigheten fortsetter nedover så kunne NHO melde om en kraftig økning i optimismen blant næringslivslederne i fylket. Dette gjenspeiler både synkende ledighet og bedring for næringslivet utenom oljeservice.

LES OGSÅ: Kraftig økning i optimismen i næringslivet

Gledelig nedgang

– Noe av det gledeligste med september – tallene er nedgangen i ledighet i Nedre Eiker og Hurum. Dette er kommuner som har slitt med forholdsvis høy ledighet, nå er det nedgang her også, sier Holen.

Torsdag hadde Nav i Nedre og Øvre Eiker jobbmesse med godt besøk. Med en vellykket jobbmesse og nedgang i ledigheten kan Nav – sjefen i Nedre Eiker, Snorre Opsahl, ta en helg med et smil om munnen.

LES OGSÅ: 150 møtte opp på «Jobbsjansen Eiker 2016»

Fjerning av bompenger

Fra Hurum kan Nav melde om at fjerningen av bompenger i Oslofjordtunnelen bidrar til reduksjon i ledigheten. Nå er det blitt mye billigere for dem som bor i Hurum å pendle til jobb i Akershus.

– Vi synes det er hyggelig med en positiv utvikling både på Ringerike og i Hurum, begge kommuner som ble rammet av nedleggelser innen treforedling, sier Holen.

Det er nedgang i nesten alle aldersgrupper og bransjer, med unntak av IKT – folk og ingeniører. Men selv her er ikke økningen stor med tanke på de store nedbemanningene som har skjedd innen oljerelatert virksomhet på Kongsberg.

LES OGSÅ: 800 søkte jobb hos XXL

Også på landsbasis

På landsbasis er det nå 95.686 personer uten ordinært arbeid. Det er 3.304 færre enn i august, men 3.820 flere enn for ett år siden. Ledigheten utgjør nå 3,4 prosent.

Det kan være forskjellige oppfatninger om utviklingen i arbeidsledigheten. Nav måler antall aktive arbeidssøkende, mens Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører egne Arbeidskraftundersøkelser (AKU) som måler ledigheten ved å spørre folk. Disse undersøkelsene har vist en økning i ledigheten.

Arbeidsledighet er en av faktorene Norges Bank vurderer når de skal bestemme rentenivået. Norges Bank har nå valgt å legge Navs tall for arbeidsledigheten til grunn.

LES OGSÅ: Gledelige tall: Ledigheten ned

Artikkeltags