Mer nasjonalisme i Øvre Eiker

Foto:

Artikkelen er over 11 år gammel

Igjen er det delt ut flygeblad med nasjonalistisk innhold i Øvre Eiker.

DEL

ØVRE EIKER: Tidligere i år delte Nasjonaldemokratene ut flygeblader i postkassene i Øvre Eiker.

Dette til stor irritasjon blant innbyggere Bygdeposten den gang var i kontakt med.

Nytt flygeblad

Nå har det igjen et flygeblad dumpet ned i flere postkasser i Øvre Eiker.

Denne gangen fra Norgespatriotene.

Slagordet på flygebladet er ” Norge fritt – Norge hvitt”.

Etterlyst

Flygebladet viser også et etterlysningsbilde av Statsråd Bjarne Håkon Hanssen i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Med følgende undertekst: ” Ettersøkt for medvirkning til drap, vold, voldtekter, trygdesvindel, ran, hvitvasking av penger, terrorisme, tvangsekteskap, konemishandling, kjønnslemlestelse, folkemord og forbrytelser mot menneskeheten”.

I likhet med Nasjonaldemokratene skriver NorgesPatriotene på sine hjemmesider, at de er et nytt norsk politisk parti, som vil stille til valg i 2009.

Vil ha stopp på innvandringen

På sine hjemmesider skriver de videre: ”På partiprogrammet vil vi kun ha en post: Stopp innvandringen! Etter vårt syn finnes det mange viktige politiske saker å ta tak i, som for eksempel skole, helse, eldreomsorg, veier med mer. Men alt dette blir irrelevant dersom dagens innvandringspolitikk fortsetter. Det spiller liten rolle når etniske nordmenn er blitt i mindretall i eget land.”

Slår seg sammen

At det er store likhetstrekk mellom flygebladene og hjemmesidene til NorgesPatriotene og Nasjonaldemokratene er ikke så rart.

For på Nasjonaldemokratenes hjemmeside leser vi følgende: ” Nasjonaldemokratene og Norgespatriotene jobber i disse dager med en sammenslåing av partiene”

I motsetning til Nasjonaldemokratene, viser Norgespatriotene ansikt på sine hjemmesider.

Her er ledelsen i partiet navngitt og avbildet, og hovedkontoret er oppgitt til å være en adresse i Larvik.

Artikkeltags