ØVRE EIKER: Per Olaf Lundteigen utfordrer Kirken til å møte Visjon Norge og diskutere kirkelige spørsmål utover menighetsgrensene.

Det er flere som har reagert på påstandene Visjon Norge ved Thurman Scrivner fremmer i sine foredrag og på TV Visjon Norge, etter at Tor Kenneth Talmo (Ap) lørdag uttalte seg om saken i Bygdeposten.

En av dem som føler at dette er en sak som bør belyses er stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen fra Vestfossen.

Mange føler seg støtt
Lundteigen mener eksempelvis at påstandene om at foreldre som får handikappete barn, har syndet, er sterkt å høre fra en kristen menighet.

– Mange vil føle seg støtt av slike påstander, og jeg utfordrer derfor prosten og Den norske kirke i Øvre Eiker til å ta initiativ til et åpent møte, hvor Visjon Norge kan legge fram sitt budskap, sier Lundteigen.

Han mener det vil være naturlig at representanter for andre trossamfunn også deltar på møtet, slik at man kan diskutere slike kirkelige spørsmål ut over menighetsgrensene.
– Jeg stiller selv gjerne opp på et slikt møte, som tilhører og for å stille spørsmål til utsagnene fra Visjon Norge, sier Lundteigen.

Psykisk sterkt å høre

Han mener det også oppleves som psykisk sterkt å høre at alvorlige sykdommer skyldes synd.
– Etter min vurdering er det ikke religiøst belegg for å kunne hevde at alvorlig sykdom er et resultat av synd. Det er for meg å gå langt over grensen, sier Lundteigen.

Han mener ytringsfriheten i Norge må settes høyt, men at det likevel må være lov å til å stille spørsmål omkring hva en kristen menighet kan si og sende på TV.

- Ytringsfriheten må respekteres

Stortingsrepresentant og medlem av Stortingets justiskomité Anders B. Werp fra Skotselv har følgende kommentar på saken:

– Jeg kjenner ikke saken i detalj, men i Norge har vi ytringsfrihet og det er bra. Ytringsfriheten må vi respektere, og så lenge ikke man ikke bryter norsk lov kan vi ikke reagere hver gang vi hører noe vi ikke liker, sier Werp.

Ut over dette ønsker ikke Werp å kommentere utspillene fra Visjon Norge.