Lensmannen søker ny jobb

Høivik kan ende opp i tospann med politimester Christine Fossen, som her mottar en gave fra Øvre Eiker-ordfører Anders B. Werp under et møte for ett år siden.

Høivik kan ende opp i tospann med politimester Christine Fossen, som her mottar en gave fra Øvre Eiker-ordfører Anders B. Werp under et møte for ett år siden. Foto:

Artikkelen er over 11 år gammel

Høivik eneste kvinne på søkerlisten.

DEL

ØVRE EIKER: Lensmann Målfrid Høivik har som eneste kvinne søkt på stillingen som visepolitimester i Søndre Buskerud politidistrikt.

Får Målfrid Høivik jobben, vil hun og politimester Christine Fossen utgjøre den øverste ledelse lokalt i Søndre Buskerud politidistrikt.

Stillingen er lyst ut med tiltredelse snarest mulig. Søknadsfristen gikk ut 11. januar.

- Jeg ønsker meg ikke bort fra lensmannsjobben i Øvre Eiker, men dette er en attraktiv stilling som geografisk ligger gunstig til for min del, sier Målfrid Høivik til Bygdeposten.

Attraktive lederstillinger

Visepolitimesteren vil ha sitt daglige virke i politihuset i Drammen. Høivik er for tiden bosatt i Hokksund og har ingen planer om å flytte med det første.

Visepolitimesteren skal være politimesterens stedfortreder og øverste leder av Fellesoperativ enhet, som blant annet innebærer en sjefrolle i forhold til politiets operasjonssentral.

- Det er mange søkere til stillingen, og det er positivt fordi det sikrer et godt grunnlag for å finne en god leder. Samtidig viser det at lederstillingene er attraktive i Søndre Buskerud politidistrikt, sier Høivik.

- Ligger det i kortene nå at lensmannsstillingen faller bort siden du søker ny jobb?

- Hva som skjer med omstrukturering i politidistriktet er foreløpig ikke helt avklart. Men det er ingen signaler på at lensmannsstillingen i Øvre Eiker faller bort, forteller Høivik.

Lensmann i syv år

I går hadde ledergruppen i politidistriktet møte med et bemanningsbyrå som skal stå for selve ansettelsen av visepolitimesteren. Tiltredelse skal skje snarest, og det er derfor ventet en avklaring ganske kjapt.

Høivik har vært lensmann i Øvre Eiker siden 2002. Hun kom fra en stilling som spesialetterforsker i Økokrim. Høivik har også vært i tjeneste for politiet i Drammen, Nord-Norge, Oslo politidistrikt og politidirektoratet. Hun har også undervist ved politihøyskolen og har lederutdannelse.

Artikkeltags