Laksen skal ha vann

Må sikre vann: Fylkesmannen pålegger Hellefoss Kreft AS å sørge for at det er tilstrekkelig vann i laksetrappa i Hellefossen, også ved strømbrudd.Arkivfoto

Må sikre vann: Fylkesmannen pålegger Hellefoss Kreft AS å sørge for at det er tilstrekkelig vann i laksetrappa i Hellefossen, også ved strømbrudd.Arkivfoto Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Hellefoss Kraft AS må innen 1. mars 2015 ha planen klar for hvordan de skal sikre vann i laksetrappa i Hellefoss.

DEL

Et linjebrudd 11. september i i fjor førte til et raskt fall i vannstanden oppstrøms Hellefoss i Drammenselva på grunn av rask åpning av lukene i dammen.

Det førte til at fisketrappa gikk tørr.

Fylkesmannen i Buskerud pålegger nå kraftregulanten å sette i verk tiltak som sikrer vannføring i fisketrappa når uforutsette episoder som strømbrudd skjer.

Innen 1. mars skal en framdriftsplan for sikringstiltak være klar. Tiltakene skal settes i verk innen 1. juni 2015.

Meget negativt

– Slike episoder er meget negative for vannmiljøet med stranding av fisk og fiskedød i trappa. Vann i fisketrapper er hjemlet i lov om laksefisk og innlandsfisk. Uten at slike tiltak er satt i verk, vil seinere bortfall av vann i fisketrappa være brudd på loven, skriver avdelingsdirektør Øivind Holm hos Fylkesmannen i Buskerud.

Har vært et problem

Hendelsen førte til at både strandsoner på oversiden av Hellefoss og fisketrappa ble tørrlagt.

– Slike raske vannstandsendringer både nedstrøms og oppstrøms Hellefoss har vært et problem over lang tid i Drammenselva. Dette har ført til flere episoder med negativ effekt på vannmiljøet, med stranding av laksunger og rask tørrlegging av elvebreddene, skriver Holm.

Han henviser til en tilsvarende episode med stranding av laksesmolt og yngel høsten 2013.

En del av vilkårene

Med bakgrunn i hendelsen med dropp i vannfall tok Soya- Hellefoss Grunneierlag ioktober initiativ til et møte mellom grunneierlaget, Hellefoss Kraft, Modum kommune, NVE og Fylkesmannen.

Fylkesmannen har tidligere bedt om konsesjonsbehandling og fastsettelse av et vannføringsreglement for drift av kraftstasjonene i Hellefoss.

I forbindelse med søknad om ny kraftstasjon i Hellefoss har problemene med stranding også̊ blitt belyst og innarbeidet som en del av vilkårene.

Hellefoss Kraft fikk forlenget sin konsesjon i 2011.

Ifølge regulanten vil imidlertid den nye kraftstasjonen ikke bygges med det første.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken